سلام دوستان عزیز
همانطور که بیاد دارید ، بعضی از اصطلاحاتی نتورک مارکتینگ را بیان کردم.امروز به ادامه این اصطلاحات می پردازم:

عرض و عمق در نتورک مارکتینگ:
عرض و عمق باعث تفاوت در طرح های درآمدزایی می شود.در واقع عرض به حداکثر افرادی گفته می شود که شما می توانید در اولین سطح خود داشته باشید و اما عمق به حداکثر سطوحی گفته می شود که شما در ازای تلاش افراد آنها ، می توانیدپورسانت دریافت کنید.پس تفاوت عرض و عمق هم در اینجا مشخص می شود.

در طرح های Matrix عرض و عمق هر دو محدود می باشند ولی در طرح Binary عرض محدود و عمق نامحدود و در طرح های Uni-Level و Breakaway عرض نامحدود و عمق محدود می باشد.

شاخه
هر فردی که شما در سطح اول خود برای طرح درآمدزایی معرفی می کنید ، در واقع شروع یک شاخه می باشد. و با کمک کردن به هر یک از افرادسطح اول خود شاخه های متعددی به وجود آورید.و رمز موفقیت در این طرح داشتن شاخه های متعدد می باشد. درطرحهای Breakaway و Uni-Level تعداد شاخه‌ها نامحدود است

سیستم ارزش گذاری امتیاز
نتورک مارکتینگ هم مانند هر صنعت دیگری هدف رائه کالا و خدمات به مشتریان را دارد و در ازای فروش هر محصول در سازمان نتورک مارکتینگ، هزینه ای که از قبل تعیین شده است به تمام کسانی که در فروش این محصول نقش داشته اند ، داده می شود که برای پرداخت پورسانت های اعضای خود از سیستم ارزش گذاری امتیاز استفاده می کنند و بدین صورت کار می کند که با توجه به قیمت محصول ،به آن ارزش امتیاز خاصی داده میشود و میزان پورسانت با توجه به این امتیاز ها مشخص می گردد و هرچه محصول گرانتر باشد ، امتیاز آن هم بیشتر است.

سیستم ارزش گذاری باعث تشویق اعضا برای فروش بیشتر محصولات می شود و با اختصاص امتیاز بالا می توانید،اعضای خود را به فروش محصولات شرکت تان ترغیب کنید

نوع پورسانت دهی
قسمتی از طرحهای درآمدی که زمینه گیج شدن افراد تازه وارد به این صنعت را فراهم می کندو ۳ طرح Breakaway، Matrix و Uni-Level برای سطوح مختلف سازمان، درصدهای متفاوتی از فروش هریک را به عنوان پورسانت پرداخت می‌کنند.پرداخت پورسانت فقط در طرحهای Binary برای تمام سطوح درصد یکسانی می باشد.

انواع مراتب
همانطور که در قسمت اول اصطلاحات نتورک مارکتینگ گفتم با استخدام در یک شرکت نتورک مارکتینگ ممکن است به شما یک سمتی را بدهند، که شما می توانید با رشد سازمان خود و دستیابی به حجم خاصی از فروش ،شرکت بسته به طرح پاداش خود ، به شما اجازه ارتقا درجه را  بدهد. به طرح های پاداشی که در آنها امکان ارتقاء درجه وجود دارد، Stair Step گفته می‌شود.

نمونه هایی از درجات مختلف در شرکت ها به صورت زیر می باشد:

  • Senior Direct
  • Executive
  • Leader
  • Direct

 

Personal Volume
منظور حجم خرید شخصی است که از شرکت صورت می‌گیرد چه برای مصرف شخصی چه برای خرده فروشی.

Personal Group Volume
منظورکل خرید سازمان شما می باشد که برای خرده فروشی یا مصرف شخصی انجام شده است.

 

این هم ، توضیحات مختصری از اصطلاحات موجود در نتورک مارکتینگ بود