استفاده مناسب از تگ های عنوان ( h1,h2,h3,h4,h5,h6 )

اندازه تگ های عنوان از اندازه بقیه متن بزرگتر هستند و استفاده از این تگ برای نشان دادن اهمیت یک عنوان در متن است . مشخص نمودن نکات مهم و عناوین در صفحه و متن باعث راحتی کاربران در خواندن متون و درک درجه اهمیت مطالب می شود . در متن هایی که دارای دو عنوان می باشد استفاده از سایزهای گوناگون عنوان حالت سلسله مراتبی به متن می دهد و به کاربران اجازه بررسی راحت تر محتوا را می دهد.

قبل از استفاده از تگ های عنوان سلسله مراتب و درجه اهمیت عناوین را مشخص کنید و به صورت آبشاری به ترتیب از بالا به پایین از تگهای عنوان با سایزهای متفاوت استفاده کنید . استفاده مناسب از این تگها کمک بسیار زیادی به موتورهای جستجو در شناخت مطالب پر اهمیت در محتوا می کند .
 
مهمترین و گویاترین قسمت مطالب را انتخاب کنید

مانند نوشتن عناوین مطالب در یک صفحه بزرگ کاغذ مهمترین مطالب در یک صفحه وب را انتخاب کنید و به عنوان سر فصل از آنها استفاده کنید . نوشتن مطالب و اهداف اصلی و فرعی بر روی صفحه کاغذ به شما کمک خواهد کرد که تصمیم بگیرید که از تگ های عنوان چگونه استفاده کنید.

از انجام دادن موارد زیر اجتناب کنید :

 استفاده از متن هایی برای عنوان که برای معرفی ساختار کلی صفحه غیر مفید است
استفاده از تگ های عنوان در جایی که استفاده از تگ های em و strong مناسب تر است
استفاده متناوب و زیاد از تگ ها با سایزهای مختلف
 

استفاده از تگ ها به صورت محدود
 
استفاده زیاد از عناوین باعث می شود کاربران نتوانند بر روی محتوا تمرکز کنند و بین چند موضوع سرگردان خواهند شد . استفاده بیش از حد و به طور یک جا از تگ های عنوان میتواند در استاندارد وب سایت و رتبه در موتورهای جستجو تاثیر منفی داشته باشد . استفاده آگاهانه از تگ های عنوان یا سرفصل به همراه متن میتواند در میزان موفقیت شما در انتقال درجه اهمیت مطالب و حضورموثر در موتورهای جستجو تاثیر گزار باشد .
 

از انجام دادن موارد زیر اجتناب کنید :
 
استفاده بیش از حد تگ عنوان در سرتاسر صفحه
به کاربردن تمام متن در تگ عنوان
استفاده از تگ عنوان فقط برای ظاهر متن و نه برای نمایش ساختار ودرجه اهمیت متن در صفحه