استفاده از List در سی‌شارپ

یک آرایه به‌صورت پویا اندازه‌اش تغییر نمی‌کند اما List به‌صورت پویا resize می‌شود. با استفاده از List دیگر نیاز ندارید تا اندازه‌ی آن را ابتدای کار مشخص کنید و در واقع با استفاده از List آرایه‌ای می‌سازید که اندازه‌ی محدود نیست.

فرم کلی List به شکل زیر است:
۱

List list-name = new List();

در این‌جا، کلمه‌ی کلیدی List بیان‌کننده‌ی این امر است که قصد ساخت یک collection از نوع List را داریم. type مشخص‌کننده‌ی جنس List است که می‌تواند int و string و … باشد.

در مثال زیر ابتدا یک List از جنس int تعریف می‌کنیم (بدون مشخص کردن اندازه) و سپس مقادیری را به آن می‌افزاییم. مقادیر به همان ترتیبی که افزوده شده‌اند در List ذخیره می‌شوند:

bbv

 

در این مثال، ابتدا یک List از جنس int تعریف کرده و سپس با فراخوانی متد ()Add مقادیر مختفی را در list ذخیره کرده‌ایم. در ادامه می‌بینید که با استفاده از حلقه foreach می‌توانید به‌سادگی مقادیر درون list را نمایش دهید. هچنین مشاهده می‌کنید که توسط حلقه‌ی for نیز می‌توانید به مقادیر درون list دسترسی داشته باشید. نکته مورد توجه در حلقه‌ی for برای استفاده از list، Count property است که معادل length property در هنگام استفاده از آرایه می‌باشد.

به مثال بعد توجه کنید:

list

همان‌طور که در مثال بالا مشاهده می‌کنید، list.Count تعداد عناصر ذخیره شده در List است. بعد از فراخوانی ()Clear تمامی عناصر ذخیره شده در List از بین می‌روند.

به مثال بعد توجه کنید:

arr

همان‌طور که می‌بینید، می‌توانید یک آرایه‌ی از پیش آماده شده را مستقیماً درون یک List کپی کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

out

یکی دیگر از متدهای List متد ()Find است که غالباً از lambda expression استفاده می‌کند