سلام حال شما خوبه ؟ کاربران عزیز امیدوارم که سلامت وشاد باَشید و با اموزشهای ما همراه بمانید.با اموزشی دیگر در زمینه این بار جی کوئری در خدمت شما هستم .

فرض کنید در یک صفحه وب، یک کنترل textarea قرار دادید و می خواهید زمانی که محتویات textarea تغییر کرد یک رویداد فراخوانی شود. در حالت عادی باید برای textarea رویداد های keyDown یا keyUp را استفاده کنید. اما مشکلی که این رویداد دارد در صورت استفاده از arrow key ها نیز رویداد فراخوانی خواهد شد. برای حل این مشکل راهکار دیگری وجود دارد که در این نکته با آن آشنا خواهید شد. فرض کنید کنترلی به صورت زیر در صفحه خود ایجاد کردید:

۱

<textarea name=”name” id=”text-input”></textarea>

برای ایجاد رویداد تغییرات در jquery کد زیر را می نویسیم:

۱
۲
۳

$(‘#text-input’).bind(‘input propertychnage’, function (e) {
}
});

با نوشتن کد بالا، تنها در صورت تغییر محتویات textarea کد مورد نظر اجرا خواهد شد.