روش استفاده از دستور شرط :

ew

نکته ۱:با استفاده از ویژگی test بررسی می کند ایا شرط مورد نظر برقرار است یا نه

نکته۲ : از انجائیکه علامت های < , > برای مرورگر معنای تگ باز و بسته می دهد لذا برای نوشتن دستور کوچکتر و بزرگتر باید از کاراکترهای جایگزین انها استفاده کنیم . مثلا :

به جای ۱۰ < 3 باید نوشت :

price &lt; 10
نکته ۳: در شرط ، نام المنتی را می نویسیم که می خواهیم مقدار محتوای ان را بررسی کنیم
نکته ۴: در شرط ، می توان نام صفتی را نوشت که می خواهیم مقدار صفت انرا بررسی کنیم
حالا برنامه ای که تا حالا نوشته ایم رابه این صورت تغییر می دهیم که فقط title و artist امنت های cd ای را نشان دهد که مقدار محتوای المنت price انها بیشتر از ۱۰ است :

value