پس از ایکنه با دریافت یک پاسخ ساده متنی از سرور آشنا شدید ، حال بایستی یک پاسخ قالب بندی شده  به زبان  XML را  از سرور دریافت کنیم . برای این منظور از خاصیت responsXML شی XMLHttpRequest ، استفاده می کنیم .

در این پروسه ، ابتدا فایل XML خروجی از سرور دریافت شده و خاصیت responseXML آن را پردازش می کند . سپس اطلاعات آن را در اختیار مرورگر قرار می دهد تا در بخش هایی از صفحه که باید تغییر کنند ، استفاده شود .