گفتیم زمانی که پاسخ سرور به اسکریپت و یا فایل درخواستی ایجکس ، به صورت متن ساده باشد ، از خاصیت responseText شی XMLHttpRequest ، برای دریافت پاسخ استفاده می شود . سپس شما می توانید این خاصیت را به صورت مستقیم در کد خود به کار ببرید .