استفاده از تگ <small>
چگونگی استفاده نادرست از تگ <small>

استفاده کردن از تگ <small>به منظور کوچک نشان دادن نوشته مورد نظر اشتباهی است که ممکن است به علت نام small که بر روی این تگ گذاشته شده مرتکب شوید.
چگونگی استفاده صحیح از تگ <small>

همواره برای استایل دهی به عناصر در صفحات وب باید از CSS استفاده کرد. بنابراین برای کوچک کردن یک نوشته باید font-size استفاده نمود. تگ <small>برای متن هایی که در چاپ نیز کوچک باید نشان داده شوند و یا جملات حقوقی مانند جمله کپی رایت در نظر گرفته شده است.