اسب تروا
شاید داستان حمله‌ معروف تاریخی «اسب تروا» در یونان را شنیده باشید. اسب غول پیکری که به عنوان پیشکش به آتنیان داده شد؛ اما در واقع، یک نفوذگر بود. این برنامه‌های رایانه‌ای نیز خود را به عنوان سیستم راه‌انداز معرفی می‌کنند؛ ولی در حقیقت، قصد جاسوسی و کسب اطلاعات از کاربر هدف را دارند؛ به بیان دیگر، این برنامه، رایانه‌ میزبان را فریب می‌ده