ارزش هک قانونمند

مدیران و روئسای شرکت‌ها مجبورند تصمیم بگیرند که آیا تست نفوذسنجی سیستم اطلاعاتی آنها ارزش هزینه کردن را دارد یا نه؟ هر کسی که فرض می‌کند نفوذ پذیری به سیستم اطلاعاتی‌اش غیرقابل امکان هست در واقع باید خودش را شکست خورده بداند. به جای این که ما اطلاعات و سرمایه اصلی خودمان را از دست بدهیم بهتر هست پول هزینه‌مان را قبل از اینکه کاملاً از دست برود صرف ایمنی سیستم خود کنیم تا تمام زحمت‌ها و سرمایه‌مان به هدر نرود.طبق نظریه سیمون در سال ۲۰۰۶ که می‌گوید نتایجی که دریافت شده نشان می‌دهد که هر نوع از سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند مورد نفوذ قرار گیرند.زیرا به هرحال بعد از گذشت مدت زمانی از عمر هر سیستم ، راه‌های نفوذ به آن در یک برهه زمانی پیدا می‌شود. و تصمیم کلیدی که مطرح می‌شود بستگی به تصمیم‌گیرنده دارد که تا چقدر اطلاعاتش با ارزش است و چطور می‌خواهند از آنها مراقبت کند . هم اطلاعات خودشان و هم اطلاعات مشتریانشان .