ممکن است یک بار این مشکل برایتان پیش بیاد که با این اخطار روبرو بشوید:

Table ‘test.text’ doesn’t exist

%` SQL: SELECT * FROM `text` WHERE `title` LIKE ‘%ali

این به این دلیل است که شما نام دیتابیس خود را در خط پایین که برای اتصال به دیتابیس صورت می گیرد اشتباه نوشتید. و در مای اس کیو ال هم نام دیگری برای دیتابیس خود انتخاب کردید.

$DbConn = mysql_connect(“localhost”, “amir”, “13” ) or die(mysql_error());

mysql_select_db(“test”,$DbConn) or die(“Can Not Select DataBase Because: “.

mysql_error());

اخطار بعدی

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: OK packet 6 bytes shorter than expected. PID=2780 in F:\AppServ\www\ettesal.php on line 10

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using old authentication in F:\AppServ\www\ettesal.php on line 10

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: in F:\AppServ\www\ettesal.php on line 10
Connection Failed !!!

این اخطار به این دلیل است که شما از برنامه ای که برای اجرای فایل های پی اچ پی خود استفاده می کنید ورژنش پایین است و باید از ورژن جدیدتر استفاده کنید.