آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که چگونه زمان و سرعت بارگذاری صفحات وب سایت ممکن است بر روی رنکینگ در موتورهای جستجو تاثیر گذار باشد؟

زمان آن فرا رسیده که مانند گوگل و یاهو نگاه دقیق تری به این موضوع یعنی سرعت بارگذاری صفحات بیاندازیم که البته اخیراً موتورهای جستجو توجه بیشتری به آن کرده اند.

موضع گوگل همیشه در مورد این مسئله این بوده است که زمان بار گذاری صفحات وب سایت تاثیری بر روی الگوریتم های آن (البته تا به امروز) نداشته است. به عنوان بخشی از ابتکار عمل برای سرعت بخشیدن به بارگذاری صفحات وب سایت، گوگل اعلام کرده است که سرعت loadingصفحات وب ممکن است در آینده مد نظر قرار گیرد.

گوگل اعلام کرده است “ما می خواهیم که وب سایت ها سریعتر بارگذاری شوند و سریع تر عمل نمایند، بنابراین برای تشویق و پاداش انجام این کار، امکان تاثیر بر روی رنکینگ چنین وب سایت هایی زیاد می باشد”

یکی دیگر از توسعه های جالبی که در مورد این موضوع انجام گرفته از طرف یاهو می باشد که به تازگی با توجه به زمان بارگذاری صفحات، وب سایت ها را تشویق می نماید. این امتیازات به شرح زیر می باشد:

آیا سرعت وب سایت تاثیری بر رنکینگ وب سایت شما دارد؟ متدها و سیستم های ارائه شده ممکن است برای مشخص کردن برخی از عملکردهایی باشد که یک کاربر هنگام دسترسی به یک فایل در وب سایت تجربه می کند. این امتیاز patent application در مورد بحث برای ایجاد نوعی از “اطلاعاتی در مورد تجربه کاربران” که برای نتایج رنکینگ در موتور جستجو استفاده می شود.

بدیهی است که زمان بارگذاری صفحات وب سایت، بخش بزرگی از تجربهء یک کاربر را در بر می گیرد. بنابراین این امر می تواند یک عامل کمکی باشد.

به عنوان مثال اطلاعات مربوط به اینکه آیا یک کاربر ممکن است برای دریافت یک فایل در صفحات وب سایت صبر کرده و یا آن را رها می نمایند؛ این اطلاعات می تواند رای ایجاد کیفیتی خاص و یا عوامل مرتبط با فایل های موجود در وب سایت بسیار مفید باشد.

با توجه به افزایش اهمیت در مورد مسئله سرعت بارگذاری صفحات در هر دو موتور جستجو، ایده و کار عاقلانه ای است که سرعت بارگذاری صفحات وب سایت خود را بهینه سازی کنید. زیرا این تغییر الگوریتم ها در آینده مهمترین تغییر در موتور جستجو محسوب می شود. گذشته از کمک بالقوهء سئو به صفحات وب سایت شما، بالا بردن سرعت بارگذاری صفحات وب سایت تان تضمینی برای بهبود و افزایش درخواست های کاربران در وب سایت ها می باشد.