(آپلود = بارگذاری)در شبکه اجتماعی
یعنی قرار دادن یک یا چند عکس، ویدئو یا فایل صوتی از رایانه بر روی شبکه‌های اجتماعی به صورتی که بتوان از هر نقطه دنیا به آن دسترسی داشت. معمولاً برای دسترسی کاربران و افراد مختلف به فایل‌های آپلود شده، تنظیمات متعددی در اختیار شما قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال، شما می‌توانید معین کنید که فقط دوستانتان بتوانند این فایل‌ها را ببینند یا تمام اعضای شبکه. حتی بعضی شبکه‌ها، این قابلیت را به کاربرانشان می‌دهند که خودشان به صورت دستی، کسانی را که دسترسی به آن فایل داشته باشند، انتخاب کنند.