آیا شما بیننده های سایت خود را فراری می دهید؟
آیا تا بحال فکر کرده اید چرا سایت زیبایی که طراحی کرده اید به اندازه ای که فکر میکردید بازدید کننده ندارد ؟ خوب شاید طراحی سایت شما مشکل داره … چیه ؟ بهتون برخورد ؟ زیاد ناراحت نباشید . چون ایرادات سایت شما رو الان بررسی میکنیم . این ایرادات باعث رنجیده خاطر شدن بازدید کننده های نازنینتون میشه و درنهایت اونا کم کم اسم سایت شما رو فراموش میکنند .(شما هم که حساس ! ….