سلام وعرض ادب خدمت شما دوستای خوبم، حالتون که خوبه ؟ با اموزش امروز ماهمراه باشید .پس از توسعه ی DSV، با استفاده از BIDS، مرحله ی بعدی ایجاد ابعاد می باشد. ابعاد بر دو نوع هستند: ابعاد دیتابیس و ابعاد Cube. ابعاد دیتابیس به عنوان الگوی برتر و ابعاد cube نیز به عنوان زیرمجموعه ای از این الگوها در نظر گرفته می شوند.

ما توسعه ی خود را با ایجاد ابعاد دیتابیس آغاز می کنیم. اگر شما یک بعد را به عنوان یک جدول در نظر بگیرید، همه ی فیلدهای این جدول می توانند به عنوان یک ویژگی در نظر گرفته شوند. سلسله مراتب در یک بعد گروهی از ویژگی هاست که به طور منطقی و با یک اصل تعریف شده به هم مرتبط می باشند. در نهایت با استفاده از ابعادی که ایجاد کرده ایم یک Cube ایجاد خواهیم کرد و جدول های fact نیز برای ایجاد ابعاد و اندازه گیری گروه ها به کار می رود.