باسلام بااموزشی در زمینه SSAS (SQL Server Analysis Services) -ایجاد یک بعددرخدمت شما هستم.ابعاد بر دو نوع هستند: بعد دیتابیس و بعد cube. ابعادی که در سطح solution تعریف می شوند، می توانند به عنوان بعد دیتابیس و ابعادی که در داخل cube تعریف می شوند نیز می توانند به عنوان بعد cube در نظر گرفته شوند. Dimension Wizard یک ابزار اولیه برای ایجاد یک بعد می باشد. ما با استفاده از جدول های سه بعدی که در نمودار خود وارد کرده ایم، یک بعد ایجاد خواهیم کرد.

توضیحات:

روی فولدر Dimensions راست کلیک کرده و New Dimension را انتخاب کنید، این امرDimension Wizard را تحریک خواهد کرد. اولین صفحه ی ظاهر شده مشابه تصویر زیر خواهد بود. گزینه هایی که دارید استفاده از یک جدول موجود، ایجاد یک جدول در منبع داده و استفاده از یک الگو می باشند. ما تقریبا جدول بعد (dimesion) را در نمودار خود داریم و از آن استفاده خواهیم کرد، بنابراین عبارت “Use an existing table” را انتخاب کرده و سپس روی Next کلیک کنید.

image

DSV را که قبلا در مجموعه ی DSV ایجاد کرده ایم را انتخاب کنید. قصد داریم که از جدول DimSalesTerritory یک بعد ایجاد کنیم، بنابراین همان جدول را انتخاب کنید. هر جدول نیاز به یک ویژگی کلیدی دارد و در این جدول SaleTerritoryKey ستون کلیدی می باشد که برای تشخیص انحصاری هر ثبت تضمین شده است. فهرست کردن این ویژگی با استفاده از Key بی معنا می باشد، در عوض SalesTerritoryRegion دارای مقادیر منحصر به فرد می باشد. همچنین می توانیم از این فیلد به عنوان کلید و یا نام ستون استفاده کنیم. اما در تمرین خود از فیلد SaleTerritoryKey به عنوان ستون اصلی و از SalesTerritoryRegion به عنوان نام ستون استفاده می کنیم. گرچه استفاده از فیلد کلید نامناسب به نظر می رسد، اما وقتی شما شروع به گسترش درک از ابعاد می کنید، این امر به شما کمک خواهد کرد تا قانونی را در ذهن خود تنظیم کنید که فیلد اصلی همیشه ضروری می باشد و اکثرا یک ستون جایگزین و شما می توانید نام ستون را برای هر فیلد تنظیم کنید تا یک مکانیزم فهرست سازی مناسب را فراهم کنید.

image

در صفحه ی بعدی نیاز به ساخت مجموعه ای از ویژگی ها دارید که در dimension وجود دارد. اگر دکمه ی “Enable Browsing” را از حالت انتخاب در آورید، این ویژگی ها وقتی کاربر dimension (بعد) فهرست می کند، برای برنامه های کاربر قابل رویت نخواهند بود. ویژگی ها می توانند انواع مختلف باشند و شما می توانید نوع آن را در فیلد Attribute Type تعیین کنید. Dimension Wizard نام ستون را که شما نام ستون را از ستون کلیدی تنظیم کرده اید، حذف می کند. بنابراین شما آن فیلد را در این لیست از ویژگی ها پیدا نخواهید کرد.

image

مرحله ی بعد نام گذاری بعد (dimension) می باشد، می توانید “Cube Dim Sales Territory” یا هر نام مناسب دیگری را انتخاب کنید. پس از این مرحله شما ایجاد اولین بعد خود را کامل کرده اید.

image

به یک روش مشابه و با استفاده از Dimension Wizard می توانید بعد Product و Date نیز ایجاد کنید.