سلام دوستان کرامی ، امیدوارم که حالتون خوب باشه و شاد باشید.با این آموزش که در مورد خواص Properties در کلاس های زبان C# در خدمت شما هستم.خواص (Properties) در C# به شما امکان کنترل نحوه دسترسی و تغییر متغیرهای یک کلاس Class را می دهند. استفاده از خواص در C#، راه توصیه شده و درست جهت دسترسی به متغیرهای یک کلاس، به وسیله متدها یا توابع خارج از کلاس جاری، در زبان برنامه نویسی شی گرا object oriented می باشد. به عبارت دیگر، وقتی که یک متد یا کلاس دیگری در برنامه، بخواهد به متغیر یک کلاس دسترسی داشته باشد، بهتر است به جای این که مستقیما متغیر را استفاده کند، از طریق یک خاصیت یا Property در کلاس خود متغیر، به آن دسترسی داشته باشد.
در مثال آموزشی درس قبل (کار با کلاس ها) برای اولین بار نحوه استفاده از یک خاصیت یا Property را نشان دادیم. یک خاصیت یا Property همانند ترکیبی از یک متغیر Variable و یک متد method است. خاصیت نمی تواند پارامتری را دریافت کند، اما به وسیله آن می توانید قبل از ارسال و دریافت متغیر، مقدار آن را تغییر دهید. هر خاصیت یا Property از دو قسمت اصلی get و set تشکیل شده که همانند کد مثال زیر درون مجموعه Property تعریف می شوند :
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

private string color;

public string Color
{
get { return color; }
set { color = value; }
}

متد get مقدار متغیر را خوانده و آن را به برنامه بر می گرداند، از طرف دیگر متد set هم مقدار مورد نظر را به متغیر نسبت می دهد. مثال اول، ساده ترین حالت تعریف Property در C# است، اما می توانید آن را گسترش نیز بدهید.
نکته مهم :

مسئله مهم در هنگام تعریف یک خاصیت یا Property این است که تعریف یکی از متدهای set یا get نیز کفایت می کند و در صورت تعریف یکی، تعریف متد دیگر اختیاری است. این مسئله، امکان تعریف خواص فقط خواندنی read-only و یا فقط نوشتنی write-only را می دهد.

در کد زیر یک مثال کامل تر از نحوه تعریف خاصیت ها در C# را نشان داده ایم :
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

public string Color
{
get
{
return color.ToUpper();
}
set
{
if(value == “Red”)
color = value;
else
Console.WriteLine(“This car can only be red!”);
}
}

در کد مثال فوق، خاصیت را کمی گسترش دادیم. در کد جدید، متغیر Color در هنگام return، به دلیل استفاده از متد ToUpper() به صورت حروف بزرگ، برگردانده می شود. از طرف دیگر، با استفاده از دستور شرطی if، فقط مقدار رنگ “red” برای متغیر Color پذیرفته می شود.