آیا میدانید که تویتر بوت استرپ مولفه هایی را برای کاربردهای معمول ارائه می دهد.دوستان عزیز با ما همراه بمانید تا بدانید.
مولفه ی jumbotron یک روش عالی برای نمایش محتوا یا اطلاعات مهم روی صفحه ی وب می باشد. فقط محتوای خاص خود را مانند تیتر، توصیفات و غیره را در یک عنصر
قرار داده و گروه .jumbotron را روی آن به کار برید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

<div class=”jumbotron”>

<h1>Learn to Create Websites</h1>

<p>In today’s world internet is the most popular way…</p>

<p><a class=”btn btn-primary btn-lg” href=”#”>Learn more</a></p>

</div>

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود:

برای ایجاد یک jumborton بدون گوشه های گرد و همچنین نوعی که تمام عرض ویو پرت را می پوشاند، آن را خارج همه ی کانتینرها قرار داده و .container را داخل آن قرار دهید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵

<div class=”jumbotron”>

<div class=”container”>

<h1>

Learn to Create Websites

</h1>

<p>In today’s world internet is the most popular way…</p>

<p>

<a class=”btn btn-primary btn-lg” href=”#”>

Learn more

</a>

</p>

</div>

</div>
مولفه ی ولز:

شما می توانید با استفاده از گروه بوت استرپ .well یک افکت داخلی ساده به عنصر بدهید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵

<div class=”well”>

Look, I’m in a well!

</div>

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر می باشد:
Bootstrap
نکته:

شما می توانید گوشه های گرد ولز را با استفاده ا