برای ورود به کنترل پنل پلسک کافی است آدرس مربوطه را در مرورگر خود وارد نمائید.
آدرس ورود به کنترل پنل، نام کاربری و رمز عبور به همراه فاکتور به شما ارائه شده است.
بطور مثال آدرس کنترل پنل برای دامنه yourdomain.com بصورت https://yourdomain.com:8443 می باشد.

 

برای ورود به کنترل پنل نام کاربری را در فیلد شماره یک و رمز عبور را در فیلد شماره دو وارد نموده، سپس روی کلید Log In (کلید شماره سه) کلیک نمائید.

 

 

امکانات کنترل پنل:

Domain & IP address 1.
در این قسمت دامنه و آدرس IP فضای میزبانی وب سایت شما نمایش داده می شود.

Disk Space 2
در این قسمت میزان فضای استفاده شده و فضای باقیمانده از فضای میزبانی وب سایت شما نمایش داده می شود.

Traffic 3
در این قسمت میزان ترافیک استفاده شده و ترافیک باقیمانده فضای میزبانی وب سایت شما نمایش داده می شود.

Mail Accounts 4
در این قسمت می توانید اکانت های ایمیل خود را مدیریت نمائید.

Create Mail Accounts 5
در این قسمت شما می توانید اکانت ایمیل جدید ایجاد نمائید.

Web Hosting Settings 6
در این قسمت شما می توانید تنظیمات فضای میزبانی خود را مشاهده نمائید.
هم چنین در این قسمت می توانید رمز عبور اکانت FTP خود را تغییر دهید.

Subdomains 7
در این قسمت شما می توانید زیردامنه های دامنه خود را مشاهده نموده و زیردامنه جدید ایجاد نمائید.

Domain Aliases 8
در این قسمت شما می توانید دامنه های جانشین دامنه خود را مشاهده نمائید و دامنه جانشین جدید ایجاد نمائید.

Site Preview 9
با استفاده از این قسمت شما می توانید بدون استفاده از نام دامنه، محتوای سایت خود را مشاهده نمائید.

File Manager 10
در این قسمت می توانید کلیه فایل های وب سایت خود را مدیریت نمائید. هم چنین بدون نیاز به برنامه های FTP می توانید فایل های خود را آپلود نمائید.

Databases 11
در این قسمت می توانید پایگاه داده های خود را مدیریت نمائید. از جمله ایجاد پایگاه داده جدید، حذف، تهیه نسخه پشتیبان و …

Web Statistics 12
در این قسمت می توانید کلیه آمار مربوط به وب سایت خود را مشاهده نمائید.

Resource Usage 13
در این قسمت می توانید میزان مصرف شده کلیه منابع تخصیص داده شده به فضای میزبانی وب سایت خود را مشاهده نمائید.

Domain Administrator Access 14
در این قسمت می توانید پروفایل کنترل پنل خود را مدیریت نمائید.
در اینجا می توانید رمز عبور کنترل پنل خود را تغییر دهید و مشخصات پروفایل خود را اصلاح نمائید.