همراهان عزیز با اموزش متغیرها در جاوا اسکریپتدرخدمت شما هستم .Variables / متغیرها ظرف هایی برای ذخیره ی مقادیر داده ها (data values) محسوب می شوند.

در این مثال x، y و z هر سه متغیر هستند.

مثال :

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

از مثال بالا می توانیم نتیجه بگیریم.

X مقدار ۵ را درخود ذخیره می کند.

Y مقدار ۶ را ذخیره می کند.

Z مقدار ۱۱ را نگه می دارد.

در این مثال price1، price2 و total هر سه متغیر هستند.

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

var price1 = 5;
var price2 = 6;
var total = price1 + price2;
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“The total is: ” + total;

‎‎

در برنامه نویسی، درست مثل جبر، برنامه نویس به منظور ذخیره سازی مقادیر از متغیرها استفاده می کند (مانند price1 که مقدار ۵ را نگه می دارد).

در برنامه نویسی، مانند جبر، متغییرها را در عبارات (expression) بکار می بریم (total = price1 + price2).

از مثال بالا می توان حاصل متغیر سوم را محاسبه کرد که ۱۱ می باشد.

شناسه های جاوا اسکریپت

تمامی متغیرهای جاوا اسکریپت را باید با اسم های منحصر به فرد شناسایی کرد.

این اسامی منحصر به فرد / identifier شناسه اطلاق می گردند (نامیده می شوند).

شناسه ها می توانند اسم های کوتاه (مثل x و y) یا کلمات توصیفی از قبیل age، sum، totalVolumeباشند.

قوانین کلی برای ساخت اسامی ویژه ی متغیرها به شرح زیر هستند.

۱٫ در اسامی متغیرها می توان از حروف، اعداد، خط های زیرین (underscore_) و همچنین علامت دلار استفاده کرد.

۲٫ اسم متغیر حتماً باید با یک حرف آغاز شود.

۳٫ اسم همچنین می تواند با علامت های $ و _ آغاز شود.

۴٫ اسامی متغیرها به کوچک و بزرگی حروف حساس هستند.(به عنوان مثال y و Y با هم تفاوت دارند)

۵٫ کلمات رزرو یا ذخیره شده (reserved words) مانند کلید واژه های جاوا اسکریپت را نمی توان به عنوان اسم بکار برد.

نکته

شناسه ها در جاوا اسکریپت به کوچک بزرگی حروف حساس هستند.

عملگر جایگزین (Assignment Operator)

در زبان جاوا اسکریپت، علامت مساوی (=) یک عملگر جایگزین (تخصیص مقدار) محسوب می شود و نه یک عملگر مساوی مانند ریاضی (برابر با).

مثال زیر در علم جبر هیچ معنا و کاربردی خاصی ندارد.

x = x + 5‎

اما همین نمونه در جاوا اسکریپت کاملاً استاندارد و متعارف تلقی می گردد : مقدار x + 5 را به x تخصیص می دهد.

(مقدار x + 5 را محاسبه کرده و نتیجه را در x قرار می دهد. مقدار x به اندازه ی ۵ افزایش می یابد.

عملگر مساوی در جاوا اسکریپت اینگونه نوشته می شود : ==.

نوع داده در جاوا اسکریپت (data type)

متغیرها در جاوا اسکریپت قادر هستند مقادیر عددی و همچنین مبتنی بر نوشته مانند ۱۰۰ و “John Doe” را در خود ذخیره کنند.

در برنامه نویسی، مقادیر مبتنی بر متن/ text values، رشته های متنی (text strings) خوانده می شوند.

جاوا اسکریپت می تواند نوع داده های مختلفی را پذیرفته و مدیریت کند، اما فعلاً به همان نوع های عددی و رشته ی بسنده می کنیم.

رشته (string) داخل علامت های ” ” یا ‘ ‘ قرار داده می شوند. اعداد بدون علامت نقل و قول نوشته می شوند.

در صورت قرار دادن علامت نقل و قول اطراف یک عدد، با آن به عنوان یک رشته ی متنی (text string) برخورد می شود.

مثال

نمونه سه
?
۱
۲
۳

var pi = 3.14;
var person = “John Doe”;
var answer = ‘Yes I am!’;
‎‎

ایجاد (تعریف) متغیر در جاوا اسکریپت

اعلان یا تعریف یک متغیر در برنامه نویسی همان فرایند ایجاد متغیر است.

متغیر را در زبان جاوا اسکریپت با استفاده از کلید واژه ی var تعریف می کنیم.

var carName; ‎

پس از تعریف، متغیر تهی است و هیچ مقداری ندارد.

به منظور تخصیص / assign یک مقدار به متغیر دلخواه کافی است از علامت = استفاده کنید.

carName = “Volvo”;‎

همچنین می توان مقداردهی یک متغیر را هنگام تعریف آن انجام داد.

var carName = “Volvo”;‎

در مثال زیر، متغیری به نام carName ایجاد کرده و “Volvo” را به عنوان مقدار به آن تخصیص داده ایم، سپس مقدار را داخل یک پاراگراف HTML با شناسه ی “demo”به عنوان خروجی قرار می دهیم.

مثال :

نمونه چهار
?
۱
۲
۳
۴

var carName = “Volvo”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = carName;

‎‎

توجه

توصیه می شود تمامی متغیرها را در ابتدای اسکریپت تعریف کنید.

تعریف متغیرهای متعدد در تنها یک دستور

این امکان وجود دارد که چندین متغیر را در یک دستور واحد ایجاد کنید.

کافی است دستور را با کلید واژه ی var آغاز کرده و متغیرها را با ویرگول از هم جدا کنید.

نمونه پنج
?
۱
۲
۳
۴

var person = “John Doe”, carName = “Volvo”, price = 200;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = carName;

یک تعریف (declaration) همچنین می تواند چندین خط ادامه داشته باشد (پوشش داده یا دربرگیرد).

نمونه شش
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

var person = “John Doe”,
carName = “Volvo”,
price = 200;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = carName;

Value = undefined

در برنامه های رایانه ی، متغیرها اغلب بدون یک مقدار مشخص تعریف می شوند. مقدار می تواند چیزی باشد که باید آن را تعریف یا اعلان کرد و یا چیزی که بعده ها ارائه می گردد مانند ورودی کاربر (user input).

متغیری که بدون مقدار معینی اعلان شود، مقدار آن undefined خواهد بود.

متغیر carName پس از اجرای این دستور مقدار تعریف نشده یا undefined را خواهد داشت.

مثال

نمونه هفت
?
۱
۲
۳
۴

var carName;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = carName;

تعریف مجدد متغیرهای جاوا اسکریپت

در صورت تعریف مجدد یک متغیر جاوا اسکریپت، به خاطر داشته باشید که متغیر مقدار خود را از دست نخواهد داد.

متغیر carName هنوز مقدار اولیه ی خود “Volvo” را پس از اجرا این دستورات حفظ خواهد کرد.

مثال

نمونه هشت
?
۱
۲
۳
۴
۵

var carName = “Volvo”;
var carName;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = carName;

محاسبه در جاوا اسکریپت

می توان در جاوا اسکریپ با متغیرها و به وسیله ی عملگرهای = و + محاسبات انجام داد.

مثال

نمونه نه
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5 + 2 + 3;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x;

همچنین می توان رشته ها را در محاسبه بکار برد، اما باید توجه داشته باشید که رشته ها به هم متصل یا الحاق می شوند.

مثال

نمونه ده
?
۱
۲
۳
۴

var x = “John” + ” ” + “Doe”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x;

مثالی دیگر

نمونه یازده
?
۱
۲
۳
۴

var x = “5” + 2 + 3;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x;

توجه

در صورت افزودن عدد به رشته، باید توجه داشته باشید که عدد یک رشته محسوب می شود و از این رو به رشته الحاق می گردد (concatenation).