سلام دوستان عزیز ، خوب هستید؟ با اموزش امروز که در مورد متدها میباشد در خدمت شما هستم.متد های مربوط به شی data در جاوا اسکریپت

متدهای شی date به برنامه نویس اجازه ی بدست آوردن و تنظیم (مقدار) تاریخ و زمان را می دهد.

متدهای get (برگرداندن مقدار تاریخ و زمان)

تابع

شرح کاربرد

getDate()

شماره ی روز جاری را در ماه جاری برمی گرداند (۱-۳۱)

getDay()

شماره ی روز جاری در هفته را برمی گرداند (۰-۶)

getFullYear()

شماره ی (چهار رقمی) سال جاری را بر می گرداند (سال سال سال سال)

getHours()

مقدار ساعت را برمی گرداند (۰-۲۳)

getMilliseconds()

مقدار (شماره ی) میلی ثانیه را برمی گرداند (۰-۹۹۹)

getMinutes()

شماره ی دقیقه را در یک متغیر زمانی برمی گرداند (۰-۵۹)

getMonth()

مقدار ماه (شماره ی ماه جاری) را برمی گرداند (۰-۱۱)

getSeconds()

شماره ی ثانیه ی جاری را بر می گرداند (۰-۵۹)

getTime()

هزارم ثانیه هایی که از تاریخ یک ژانویه ی سال ۱۹۷۰ تا کنون سپری شده را برمی گرداند

متد getTime()

این تابع تعداد ثانیه های سپری شده از تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۷۰ تا به امروز را بر می گرداند : ۰۱٫۰۱٫۱۹۷۰

مثال


نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.getTime();

تابع getFullYear()

این تابع شماره ی سال جاری را (به صورت چهار رقمی) بر می گرداند.

مثال


نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.getFullYear();

تابع getDay()

.(۰-۶) شماره ی روز جاری در هفته را برمی گرداند

مثال


نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴

var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.getDay();

نکته

جاوا اسکریپت اولین روز هفته (۰) را یکشنبه در نظر می گیرد.

می توان با استفاده از آرایه ای از اسم ها و تابع getDay()، روزهای هفته را با اسم شان برگرداند.

مثال


نمونه چهار
?
۱
۲
۳
۴
۵

var d = new Date();
var days = [“Sunday”, “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”, “Friday”, “Saturday”];
document.getElementById(“demo”).innerHTML = days[d.getDay()];

متدهای تنظیم (set) تاریخ

تابع

شرح

setDate()

از این متد برای تغییر مقدار عددی تاریخ روز در یک متغیر زمانی استفاده می شود (مقدار روز را به صورت عددی تنظیم می کند) (۱-۳۱)

setFullYear()

شماره یا مقدار سال و در صورت نیاز روز و ماه را تنظیم می کند

setHours()

مقدار ساعت را تنظیم می کند (۰-۲۳)

setMilliseconds()

مقدار عددی میلی ثانیه (هزارم ثانیه) را تنظیم می کند (۰-۹۹۹)

setMinutes()

مقدار عددی دقیقه در یک متغیر زمانی را تنظیم می کند (۰-۵۹)

setMonth()

به منظور اصلاح و تنظیم شماره / مقدار ماه بکار می رود (۰-۱۱)

setSeconds()

مقدار ثانیه را تنظیم می کند (تغییر مقدار عددی ثانیه در یک متغیر زمانی) (۰-۵۹)

setTime()

محاسبه و ایجاد یک تاریخ جدید ، به واسطه ی اضافه یا کم کردن تعداد مشخصی هزارم ثانیه به تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۷۰ استفاده می شود / مقدار زمان را از تاریخ یک ژانویه ی سال ۱۹۷۰ بر حسب میلی ثانیه محاسبه و تنظیم می کند)

تابع setFullYear()

این متد شی date را روی تاریخ مشخصی تنظیم می کند، در مثال زیر تاریخ به ژانویه ی ۱۴، ۲۰۲۰ تنظیم شده است.

مثال


نمونه پنج
?
۱
۲
۳
۴
۵

var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 0, 14);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

متد setDate()

تابع setDate() روز ماه مربوطه را تنظیم (مقداردهی) می کند (۳۱-۱(.

مثال


نمونه شش
?
۱
۲
۳
۴
۵

var d = new Date();
d.setDate(15);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

با استفاده از این متد همچنین می توان روز به یک تاریخ قبلی افزود.

مثال


نمونه هفت
?
۱
۲
۳
۴
۵

var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

چنانچه اضافه کردن روز باعث شود ماه یا سال تغییر پیدا کنند، شی date خود به صورت اتوماتیک تغییرات وارد آمده را مدیریت می کند.

ورودی date – تجزیه parse date

چنانچه یک رشته ی معتبر date به صورت رشته یا string دارید که می خواهید به میلی ثانیه تبدیل شود، در آن صورت می توانید از متد Date.parse() استفاده کنید.

تابع Date.parse() تعداد میلی ثانیه های (سپری شده) بین تاریخ مورد نظر و تاریخ اول ژانویه ی سال ۱۹۷۰ را برمی گرداند.

مثال


نمونه هشت
?
۱
۲
۳
۴

var msec = Date.parse(“March 21, 2012”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = msec;

در مرحله ی بعد می توانید با استفاده از مقدار بازگشتی رشته را به یک شی date تبدیل کنید.

مثال


نمونه نه
?
۱
۲
۳
۴
۵

var msec = Date.parse(“March 21, 2012”);
var d = new Date(msec);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;

مقایسه ی تاریخ ها با یکدیگر

تاریخ ها را می توان به راحتی با یکدیگر مقایسه کرد.

مثال زیر تاریخ امروز را با تاریخ January 14، ۲۱۰۰ مقایسه می کند.

نمونه ده
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
text = “Today is before January 14, 2100.”;
} else {
text = “Today is after January 14, 2100.”;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text;