عصر روز پاییزیتون بخیر و شادی باشه . در این بخش به تنظیمات تاریخ میپردازیم.قالب های مختلف تنظیم تاریخ در جاوا اسکریپت / JavaScript Date Format

قالب بندی های معتبر تنظیم تاریخ در جاوا اسکریپت

در کل سه فرمت مختلف تنظیم تاریخ در جاوا اسکریپت وجود دارد که به ترتیب زیر می باشد.

ISO Dates (ایزو ۸۶۰۱ عناصر داده – قالب‌های تبادل – تبادل اطلاعات – نمایش تاریخ‌ها و زمان‌ها یک استاندارد بین المللی درباره تبادل داده‌های مرتبط با تاریخ و زمان است)

Long Dates

Short Dates

ترکیب نحوی (syntax) ایزو ۸۶۰۱ (روز روز- ماه ماه – سال سال سال سال) نوین ترین و همچنین ارجح ترین روش برای نوشتن و فرمت دهی تاریخ محسوب می گردد.

مثال

نمونه یک
?
۱
۲
۳

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015-03-25”);

و یا با ترکیب نحوی ” ماه ماه – سال سال سال سال ” بدین تریتب نوشت : ۲۰۱۴-۱۲

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015-03”);

و یا با ترکیب نحوی ” سال سال سال سال ” بدین ترتیب : ۲۰۱۴

مثال

نمونه سه
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015”);

و یا بدین ترتیب : ۲۰۱۴-۱۲-۲۴T12:00:00

مثال

نمونه چهار
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015-03-25T12:00:00”);

توجه داشته باشید که T در رشته ی date در مثال بالا نشانگر ساعت هماهنگ جهانی یا همان UTC می باشد.

نکته

UTC (ساعت هماهنگ جهانی) و GMT (ساعت گرینویچ یا ساعت جهانی) هر دو یکسان هستند.

فرمت long date اغلب بدین ترتیب نگارش می شود : ” سال سال سال سال روز روز ماه ماه ماه “. ترکیب نحوی این فرمت به شرح زیر می باشد.

نمونه پنج
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“Mar 25 2015”);

اما می توان ترتیب ماه، سال و روز را مطابق میل تغییر داد.

مثال

نمونه شش
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“25 Mar 2015”);

مثال

نمونه هفت
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015 Mar 25”);

اسم ماه ها را می توان به طور کامل نوشت و یا در صورت تمایل تنها حروف اول آن را لحاظ کرد، برای مثال بجای January نوشت jan.

مثال

نمونه هشت
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“January 25 2015”);

یا

نمونه نه
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“Jan 25 2015”);

ویرگول و کوچک بزرگی حروف (اسم ماه مورد نظر) کاملا نادیده گرفته می شود.

مثال

نمونه ده
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015, JANUARY, 25”);

قالب (فرمت) short date اغلب بدین صورت نگارش می شود : ” سال سال سال سال / روز روز / ماه ماه “.

مثال

نمونه یازده
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“03/25/2015”);

می توان از کاراکترهای “/” یا “-” به عنوان تفکیک کننده ی سال، ماه و روز استفاده کرد.

مثال

نمونه دوازده
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“03-25-2015”);

جاوا اسکریپت این ترکیب نحوی یا نحوه ی نگارش تاریخ را نیز می پذیرد : ” روز روز / ماه ماه / سال سال سال سال “.

مثال

نمونه سیزده
?
۱

document.getElementById(“demo”).innerHTML = new Date(“2015/03/25”);

نکته

ماه در هر دو فرمت short date و ISO پیش از روز درج می شود.

جاوا اسکریپت همچنین اجازه ی نگارش تاریخ به صورت کامل (با full format) را به برنامه نویس می دهد. به مثال زیر توجه کنید.

نمونه چهارده
?
۱
۲

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
new Date(“Wed Mar 25 2015 09:56:24 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)”);

جاوا اسکریپت خطاهای مربوط به اسم روز و پرانتز را نادیده می گیرد.

نمونه پانزده
?
۱
۲
۳
۴

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
new Date(“Fri Mar 25 2015 09:56:24 GMT+0100 (Tokyo

Time)”);