با سلام خدمت شما دوستان عزیز ، امیدوارم که حالتون خوب باشه.با آموزش شی math در جاوا اسکریپت در خدمت شما هستم.شی math به شما این امکان را می دهد که روی اعداد عملیات ریاضی انجام دهید.

شی math امکان انجام عملیات محاسباتی و ریاضی را برای برنامه نویس فراهم می کند.

شی بیان شده دربردانده ی مجموعه متد ها و توابع ریاضی می باشد.

یکی از کاربردهای معمول شی math در زبان جاوا اسکریپت ایجاد یک عدد تصادفی است.

مثال

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵


function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.random();
}

شیMath خود دارای سازنده (constructor) نیست. لازم نیست هیچ متدی ابتدا یک شی math ایجاد کند.

توابع Math.min() و Math.max()

متدهای Math.min() و Math.max() را می توان برای بدست آوردن مقدار بیشینه (بزرگترین عددی که به عنوان پارامتر ارسال شده) و کمینه (کوچکترین عددی که به عنوان پارامتر ارسال شده) از میان مجموعه ای از آرگومان ها بکار برد.

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.min(0, 150, -2230, 20, -8, -200);
}

مثال

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);
}

تابع Math.random()

یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را به عنوان خروجی (output) برمی گرداند.

مثال

Math.random(); // returns a random number‎

نکته

تابع math.random() همیشه عددی کوچکتر از ۱ بر می گرداند.

Math.round()

یک عدد را به نزدیکترین عدد صحیح (integer) گرد می کند(به عنوان مثال عدد x را گرد کرده و به نزدیکترین عدد صحیح به آن تبدیل می کند).

مثال

نمونه چهار
?
۱
۲
۳

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.round(4.4);
document.getElementById(“demo1”).innerHTML = Math.round(4.7);

تابع() Math.ceil

این متد یک عدد را به بالا گرد کرده و نزدیکترین عدد صحیح (integer) به آن را برمی گرداند.

مثال

نمونه پنج
?
۱
۲
۳

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.round(4.4);
}

Math.floor()

یک عدد را به پایین گرده کرده و نزدیکترین عدد صحیح به آن را برمی گرداند.

مثال

نمونه شش
?
۱
۲
۳

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.floor(4.7);
}

توابع Math.floor() و Math.random() را می توان به طور همزمان برای برگرداندن یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱۰ مورد استفاده قرار داد.

مثال

نمونه هفت
?
۱
۲
۳
۴

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 11);
}

ثابت های ریاضی

جاوا اسکریپت در کل ۸ ثابت ریاضی دارد که با استفاده شی math می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد.

مثال

نمونه هشت
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.E + “
” +
Math.PI + “
” +
Math.SQRT2 + “
” +
Math.SQRT1_2 + “
” +
Math.LN2 + “
” +
Math.LN10 + “
” +
Math.LOG2E + “
” +
Math.LOG10E + “
“;
}

جدول زیر توابع شی math را فهرست می کند.

تابع

شرح

abs(x)

قدر مطلق عدد x را برمی گرداند

acos(x)

آرک کوسینوس عدد x را بر حسب رادیان برمی گرداند

asin(x)

آرک سینوس عدد x را بر حسب رادیان برمی گرداند

atan(x)

آرک تانژانت عدد x را به صورت مقدار عددی بین رادیان های clip_image002 – و clip_image002[1] برمی گرداند

atan2(y,x)

آرکتانژانت خارج قسمت آرگومان های عدد x را برمی گرداند یا به عبارت ساده تر این متد آرک تانژانت عدد x را بر می گرداند

ceil(x)

عدد x رو به بالا گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح (integer) به آن را بر می گرداند

cos(x)

کسینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند

exp(x)

مقدار عدد Ex را برمی گرداند

floor(x)

x را رو به پایین گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح به آن را بر می گرداند

log(x)

لگاریتم طبیعی x را بر مبنای عدد e بر می گرداند

max(x,y,z,…,n)

بزرگترین عدد که به عنوان آرگومان ارسال شده را برمی گرداند

min(x,y,z,…,n)

کوچکترین عدد که به عنوان پارامتر پاس داده شده را بر می گرداند

pow(x,y)

x را به توان y برده و مقدار آن را برمی گرداند

random()

یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را به عنوان خروجی برمی گرداند

round(x)

x را به نزدیک ترین عدد صحیح به آن گرد می کند

sin(x)

مقدار سینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند

sqrt(x)

جذر یا ریشه ی دوم عدد x را برمی گرداند

tan(x)

تانژانت یک زاویه را برمی گرداند / مقدار تانژانت x را بازمی گرداند