برای شروع کار با whm اولین کار ساخت پکیج هست.

برای ساخت پکیج به روش زیر عمل می کنیم.

 

برای اضافه کردن pakage ابتدا به WHM  وارد شده و سپس از قسمت packages بر روی Add Packages کلیک کنید .
در صفحه باز شده شما می توانید برای package اسم دلخواه انتخاب کنید و با توجه به نیاز قسمت های بعدی را نیز کامل کنید.

مانند Qoute : ظرفیت مورد نظر را برحسب مگابایت برای package  انتخاب کنید .