در این مقاله قصد داریم اهمیت ساختار سایت را در رتبه بندی گوگل و نقش آن در سئو را با عنوان آموزش سئو ساختار سایت توضیح دهیم. همانطور که استراتژی لینک بیلدینگ و انتخاب کیورد دارای اهمیت است، ساختار داخلی سایت از نظر دسته بندی موضوعات و ارتباط داخلی صفحات نیز دارای اهمیت زیادی است.
یک سایت خوب از نظر سئو سایتی است که دارای دسته بندی های منطقی بوده و صفحات داخل هر بخش تنها به صفحات همان بخش لینک شده باشند.
دو دلیل عمده برای داشتن یک ساختار مناسب برای سئو سایت وجود دارد که عبارتند از:
۱-ساختار خوب باعث خواهد شد که گوگل درک بهتری از سایت شما و صفحات و موضوعات سایت شما داشته باشد.
روش دسته بندی موضوعی سایت باعث خواهد شد گوگل بتواند مطالب سایت را با توجه به موضوع و اهمیت آن بهتر پیدا کند و در نتیجه صفحات سایت سریع تر ایندکس خواهد شد. پیدا کردن مطالب دارای اهمیت زیاد و مطالب دارای اهمیت کمتر نسبت به استراتژی کیوردی که در پیش گرفته اید برای گوگل راحت تر خواهد بود.

۲-ساختار سایت خوب باعث الویت بندی مطالب از نظر اهمیت موضوع خواهد شد و مطالب سایت همگی در یک درجه اهمیت نبوده و به اصطلاح با یکدیگر رقابت نخواهند کرد. یعنی اگر درباره یک موضوع چندین صفحه وجود داشته باشد شما با ساختار بندی می توانید مطالب مهمتر را از مطالب کم اهمیت مجزا کنید. (مطالب با اهمیت زیاد نزدیک به هرم خواهند بود)
یک ساختار مناسب ساختاری است که به شکل هرم بوده و صفحه اصلی در رأس آن قرار گرفته باشد. در بخش پایین راس هرم دسته بندی ها و در هر دسته بندی صفحات قرار دارند. البته می توانید برای هر دسته بندی زیر مجموعه نیز تعریف کنید. این ساختار باعث خواهد شد مطالبی که دارای یک موضوع هستند دارای جایگاه مشخص بوده و گوگل بتواند صفحات مهمتر را وقتی که موضوع مثلاً مقالات سئو است را تشخیص دهد.
صفحات دارای اهمیت کمتر باید به صفحات اصلی موضوع لینک داده و مطالبی که از نظر اهمیت در یک سطح هستند به یکدیگر لینک شوند.