سلام به شما دوستان عزیز ، همراهان گرامی وقتتون بخیر باشه ، و شاد وسلامت باشید. با اموزش امروزما که درمورد دستورهای connection است همراه باشید.

دستور Connection 

در این بخش، درباره اتصال ها (connection) در php ADOdb صحبت خواهیم کرد. دو اتصال در ADOdb وجود دارد :Connect ()  و Pconnect().

Connect($host,[$user],[$password],[$database])-از این در مثال اولمان استفاده کردیم. اتصال ناماندگار (non-persistent) به پایگاه داده یا سرور به نام $host، با استفاده از نام کاربری $user و پسورد $password. اگر سرور از چند پایگاه داده پشتیبانی کند، به $database متصل می شویم.

کد مانند این است.

‎$db = ADONewConnection($databasetype);‎
‎$db->debug = true;‎
‎$db->Connect($server, $user, $password, $database);‎

اگر به جای OLEDB از Microsoft ADO استفاده می کنید می توانید، پارامتر $database را با ارائه دهنده داده OLEDB (OLEDB data provider) که استفاده می کنید برابر قرار دهید.

PConnect($host,[$user],[$password],[$database])  – اتصال ماندگار (persistent) به پایگاه داده با استفاده از نام کاربری $user و پسورد $password. اگر سرور از چند پایگاه داده پشتیبانی کند، به $database متصل می شویم.

include(‘adodb.inc.php’); # load code common to ADOdb‎
‎ $conn = &ADONewConnection(‘access’); # create a connection‎
‎ $conn->PConnect(‘northwind’); # connect to MS-Access, northwind DSN

اگر connect و pconnect را با هم اشتباه می کنید، نکات زیر ممکن است مفید باشد.

اول، هنگام اتصال، تابع سعی می کند، لینکی ماندگار و باز به همان هاست، نام کاربری و پسورد بیابد. اگر یافت شود، در عوض ساخت اتصال جدید، شناسه (id)آن اتصال باز برگردانده می شود.

دوم، بعد از اتمام اسکریپت، اتصال به سرور SQL  بسته نمی شود. در عوض، لینک برای استفاده آینده باز گذاشته می شود (مثلا  mysql_close() لینک هایی که با pconnect() باز شده را نمی بندد.)