سلام به شما کاربران گرامی ، حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ امیدوارم که همیشه شاد باشید.با دستورات Break و Continue در خدمت شماهستم. دستور break باعث می شود اجرا کدها یا دستورهای درون حلقه متوقف شود. با استفاده از این دستور می توان ادامه اجرای حلقه را متوقف کرده و کاملا از آن خارج شد.

دستور continueحلقه جاری را متوقف می کند و با مقدار بعدی، اجرای حلقه را از سرمی گیرد. در واقع این دستور اجرای دستورات فرایند تکرار حلقه ی جاری را متوقف ساخته و اجرای حلقه را دوباره با تکرار (iteration) بعدی ادامه می دهد.

دستور Break

از دستور break برای خارج گشتن از دستور switch() استفاده می کردیم.

از این دستور همچنین برای خارج گشتن از حلقه ی جاری استفاده می کنیم.

break statement اجرای حلقه را متوقف ساخته و به اجرای کد (دستور) بعد از آن می پردازد.

مثال

نمونه یک

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i === 3) { break; }
text += "The number is " + i + "
";
}

دستور Continue

continue statement اجرای حلقه (تکرار) جاری را در صورت برقراری شرط معین متوقف ساخته و به گام بعدی اجرای دستورات حلقه می پردازد (ادامه می هد).

مثال زیر گام i = 3 در حلقه را skip (نادیده می گیرد) می کند.

نمونه دو

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i === 3) { continue; }
text += "The number is " + i + "
";
}

label دار کردن دستورات جاوا اسکریپت

برای این منظور پیش از دستور مورد نظر یک label name و کاراکتر دونقطه " : " درج می کنیم.

label:

statements

break و continue تنها دستوراتی هستند که توانایی خروج (بیرون پریدن) از یک قطعه کد (code block) را دارا می باشند.

Syntax

break labelname;

continue labelname;‎

دستور continue (با / بدون label) می تواند تنها به منظور پریدن و نادیده گرفتن یک گام اجرای حلقه (یک مرحله تکرار) بکار گرفته شود.

دستور break (بدون label) تنها می تواند داخل حلقه یا یک switch استفاده شود. از این دستور با label می توان برای پرش به بیرون از یک بلاک کد استفاده نمود.

مثال

نمونه سه

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
list: {
text += cars[0] + "
";
text += cars[1] + "
";
text += cars[2] + "
";
text += cars[3] + "
";
break list;
text += cars[4] + "
";
text += cars[5] + "
";
}