با عرض سلام خدمت شمادوستان . حالتون که خوبه ؟آموزش داریم درمورد حلقه ی While امیدورام که این مطلب برای شما بسیار مفید واقع گردد. همان طور که پیش تر تشریح شد، حلقه برای اجرای مجموعه دستورات (یک قطعه کد/code block) مادام اینکه شرط مشخصی برقرار باشد بکار می رود.

حلقه ی While

حلقه ی While مجموعه دستورات معینی را تا زمانی که شرط مشخصی صحیح و برقرار باشد تکرار می کند.

دستور نگارش (syntax)

while (condition) {

‎ code block to be executed

‎}‎

مثال

در مثال زیر کد یا دستور درون ساختار حلقه تا زمانی که متغیر (i) از ۱۰ کوچکتر است بارها و بارها تکرار می شود.

مثال

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴

while (i < 10) {
text += "The number is " + i;
i++;
}

حلقه ی Do/While

حلقه ی Do/While بسیار مشابه حلقه ی while بوده و به استثنای یک تفاوت جزئی همان کارایی را دارد. این حلقه ابتدا یک بار دستورهای درون ساختار حلقه را کاملا اجرا می کند، سپس به بررسی صحیح بودن شرط می پردازد. به عبارتی دیگر حتی اگر هم شرط غلط باشد دستورات حلقه حداقل یکبار (پیش از ارزیابی شرط) اجرا می گردند.

Syntax

do {

‎ code block to be executed

‎}‎

while (condition);‎

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵

do {
text += "The number is " + i;
i++;
}
while (i < 10);

مقایسه ی دو حلقه ی for و while

حلقه ی while بسیار از لحاظ کارایی شبیه به حلقه ی for می باشد، با این تفاوت که دستورات اول و سوم از آن حذف گردیده اند.

مثال زیر با استفاده از حلقه ی for اسم ماشین ها را از آرایه cars جمع آوری می کند.

مثال

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
text += cars[i] + "
“;
i++;
}