سلام به شما دوستان گرامی ، امیدوارم که خوب باشید.با اموزش جلوه های بصری (jQuery –effects )پنهان/نمایان کردن درخدمت شما هستم

توابع hide() و show()

در jQuery، می توان با بهره گیری از متدهای show () و hide ()، المان های مودر نظر HTML را پنهان ساخته و بار دیگر نمایان گرداند.

مثال

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

$(document).ready(function () {
$(“#hide”).click(function () {
$(“p”).hide();
});
$(“#show”).click(function () {
$(“p”).show();
});
});

ساختار نگارشی دو تابع ذکر شده به صورت زیر می باشد:

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت پنهان/نمایان سازی را تعریف می کند و می تواند مقادیر زیر را بپذیرد: “SLOW”، “FAST” و میلی ثانیه.

پارامتر اختیاری CALLBACK در واقع یک تابع است که پس از اتمام اجرای کامل دو متد hide () و show () اجرا می گردد.

در نمونه ی زیر پارامتر speed همراه با تابع ()hide بکار برده شده است.

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

$(document).ready(function () {
$(“button”).click(function () {
$(“p”).hide(1000);
});
});

toggle()

با تابع نام برده می توان بین متدهای ()hide و ()show تغییر حالت داد. جلوه ی بصری ( ) toggle حالت نمایش و یا عدم نمایش المان HTML رابر روی صفحه ارزیابی می کند . چنانچه المان در حال حاضر نمایش داده شده باشد آن را با Hide مخفی می کند، حال چنانچه المان پنهان باشد آن را با استفاده از Show نمایان می سازد.

مثال

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

$(document).ready(function () {
$(“button”).click(function () {
$(“p”).toggle();
});
});

نحوه ی نگارش متد toggle():

$(selector).toggle(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed را می توان با مقادیر بیان شده در زیر تنظیم و مقداردهی کرد:

“SLOW”، “FAST” و میلی ثانیه.

تابع اختیاری callback نیز پس از اتمام اجرای متد toggle()، اجرا می شود.