سلام عزیزان بااموزش callback درخدمت شماهستم امیدوارم که خوب وخوش باشید و ازااین مطلب استفاده ببرید و بتونم کمکی درافزایش اطلاعات شما درزمینه jquery داشته باشم.

تابع callback زمانی که متحرک سازی و جلوه ی بصری جاری به طور کامل اجرا شده باشد، فراخوانده شده و اجرا می گردد.

توابع callback جی کوئری

دستورات جاوا اسکریپت خط به خط اجرا می شوند. اما در رابطه با افکت ها و جلوه های بصری قضیه کمی فرق می کند. بدین صورت که به هنگام استفاده از ایفکت ها، خط بعدی می تواند بدون اینکه دستور پیشین کامل اجرا شده باشد، اجرا شود. این امر می تواند سبب بروز اشکالاتی شود.

به منظور جلوگیری از رخداد چنین خطاهایی می توان از توابع callback بهره گرفت.

همان طور که قبلا به آن اشاره شد، تابع callback پس از اجرای کامل انیمیشن جاری اجرا می شود.

نحوه ی نگارش:

$(selector).hide(speed,callback);

نمونه های استفاده از توابع callback

در این نمونه پارامتر callback در ()hide با یک تابع set شده است، این تابع بعد از اتمام اجرای ایفکت مخفی سازی (hide)، اجرا می شود:

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

$(document).ready(function () {
$(“button”).click(function () {
$(“p”).hide(“slow”, function () {
alert(“The paragraph is now hidden”);
});
});
});

در مثال زیر پارامتر callback استفاده نشده و پیام اخطار (alert box) پیش از اینکه ایفکت پنهان سازی کامل شود، نمایش داده می شود:

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

$(document).ready(function () {
$(“button”).click(function () {
$(“p”).hide(1000);
alert(“The paragraph is now hidden”);
});
});