سلام خدمت شما کاربرای عزی ، امیدوارم که شاد وسلامت با اموزشهای ما همرا بمانید در این قسمت به برنامه نویسی استاندار در php میپردازیم .هر شرکتی بسته به بهترین عملکردهایشان استاندارد های برنامه نویسی خاص خود را دنبال می کند. استانداردهای برنامه نویسی الزامی هستند زیرا برنامه نویسان زیادی با ماژول های {module} مختلفی کار می کنند و اگر هر کدام از آن ها خود شروع به ابداع استاندارد های مخصوص به خود کنند، منبع {source} بسیار بی نظم و غیر قابل کنترل می شود. همچنین ادامه استفاده و نگه داری از source code را بسیار دشوار می کند.

به دلایل زیر باید در برنامه نویسی از مشخصات، چهارچوب و دستور های مشخص پیروی کرد.

برنامه نویسان همکار شما باید دستور و کُدی که می نویسید را متوجه شوند. استانداردهای برنامه نویسی به عنوان یک شاخص، راهنما و طرح کلی عمل می کند که تیم برنامه نویسی با کمک آن، کد ها را رمز گشایی کرده و می خواند.

سادگی و روشنی که در نتیجه ی برنامه نویسی سازمان یافته و نا متناقض به دست می آید، شما و دوستانتان را از خطا های معمول و رایج باز می دارد.

اگر بعد از مدتی برنامه ای که نوشته اید را اصلاح کنید، فهم آن بسیار آسان می گردد.

برای داشتن کیفیت هر چه بیشتر در برنامه، باید از industry standard پیروی کنید.

دستور های زیادی برای برنامه نویسی با کمک PHP وجود دارد که باید از آن ها پیروی کرد.
indenting & length line {ایجاد تو رفتگی و کنترل طول خط} – به اندازه ی ۴ جای خالی فاصله بگذارید و از هیچ tab ی استفاده نکنید، زیرا کامپیوترهای مختلف از تنظیمات مختلف برای tab استفاده می کنند. توصیه می شود که برای هرچه خوانا تر شدن کدها و دستورها، خطوط از بین ۷۵-۸۵ کاراکتر بیشتر نباشد.

control structures {ساختارهای کنترل}- شامل if، while، switch و غیره می شود. دستورهای کنترل برای تشخیص، باید حداقل یک جای خالی بین کلید واژه کنترلی و پرانتز داشته باشند. به شما توصیه می شود که همیشه از آکولاد {} استفاده کنید، حتی زمانی که استفاده از آن عملاً اختیاری است.

مثال ها

if ((condition1) || (condition2)) {‎
‎ action1;‎
‎} elseif ((condition3) && (condition4)) {‎
‎ action2;‎
‎} else {‎
‎ default action;‎
‎}‎

از دستور switch بصورت زیر می توان استفاده نمود.

switch (condition) {‎
case 1:‎
‎ action1;‎
‎ break;‎
case 2:‎
‎ action2;‎
‎ break;‎
default:‎
‎ defaultaction;‎
‎ break;‎
‎}

function calls {فراخوانی تابع}- تابع ها را باید بدون هیچ گونه فاصله یا جای خالی بین اسم تابع ها، پرانتز باز، اولین پارامتر، فاصله ی بین هر پارامتر، کاما و بدون فاصله ای بین پارامتر آخری و پرانتز بسته و سمیکالن فراخواند. مثال زیر را مشاهده کنید.

$var = foo($bar‎، ‏‎ $baz‎، ‏‎ $quux);‎‎

function definition {تعریف تابع}- function declaration {معرفی تابع} باید از “BSD/Allman style” پیروی کنید.

function fooFunction($arg1‎، ‏‎ $arg2 = ”)‎
‎ {‎
‎ if (condition) {‎
‎ statement;‎
‎ }‎
‎ return $val;‎
‎ }

comments {کامنت، نظر} – الگوی کامنت گذاری های (/* */) و C++ (//) هر دو مناسب هستند. استفاده از الگوی کامنت گذاری Perl/shell با (#) توصیه نمی شود.

PHP code tag- برای محصور کردن کُد PHP همیشه از استفاده کنید، نه از روش مختصرنویسی . این کار برای رعایت کردن استانداردهای php {و مطابقت با آن} الزامی است. همچنین این روش آسان ترین روش برای گنجاندن کد php در سیستم عامل های مختلف است.

variable names

از حروف کوچکتر {lowercase} استفاده کنید.

از علامت ‘ ‘، برای جدا کردن کلمات از هم استفاده کنید.

global variables {متغیرهای سراسری} باید با ‘g’ پیش نویس شوند.

global، constant {ثابت سراسری} باید با حروف بزرگ نوشته و با این علامت ‘ ‘، از هم جدا شوند.

static variables {ثابت های ایستا} باید با ‘s’، پیش نویس شوند.

function ها را reentrant کنید – function ها نباید همیشه variable ها را static نگه دارند، که function ها را از reentrant شدن باز دارد.

alignment {تراز} ِ declaration block {بلوک معرفی} – بلوک های معرفی باید align و تراز شوند.

هر خط باید یک {statement} دستور داشته باشد – در هر خط فقط یک دستور باید وجود داشته باشد، مگر این که این دستور ها به هم بسیار نزدیک و وابسته باشند.

short method، functions {متدها، تابع های کوتاه}- متدها باید خودشان را فقط به یک صفحه کد محدود کنند.

نکات بسیار مهم دیگری هست که هنگام برنامه نویسی PHP باید در نظر گرفت. آنچه بسیار حائز اهمیت است ثابت قدم و سازمان یافته بودن سرتاسر فرایند برنامه نویسی است که فقط زمانی تحقق می یابد که از یک سری استاندارها در برنامه نویسی پیروی شود. اگر دوست داشتید شما می توانید استاندارهای برنامه نویسی خود را تعبیه کنید.

۱۵۶۶
۹۶
تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

دریافت این مقاله بصورت PDF
برای دانلود ابتدا باید وارد شوید
پس از دانلود فایل رمز آن را به دقت وارد نمایآموزش برنامه نویسی استاندارد در PHP

آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP

هر شرکتی بسته به بهترین عملکردهایشان استاندارد های برنامه نویسی خاص خود را دنبال می کند. استانداردهای برنامه نویسی الزامی هستند زیرا برنامه نویسان زیادی با ماژول های {module} مختلفی کار می کنند و اگر هر کدام از آن ها خود شروع به ابداع استاندارد های مخصوص به خود کنند، منبع {source} بسیار بی نظم و غیر قابل کنترل می شود. همچنین ادامه استفاده و نگه داری از source code را بسیار دشوار می کند.

به دلایل زیر باید در برنامه نویسی از مشخصات، چهارچوب و دستور های مشخص پیروی کرد.

برنامه نویسان همکار شما باید دستور و کُدی که می نویسید را متوجه شوند. استانداردهای برنامه نویسی به عنوان یک شاخص، راهنما و طرح کلی عمل می کند که تیم برنامه نویسی با کمک آن، کد ها را رمز گشایی کرده و می خواند.

سادگی و روشنی که در نتیجه ی برنامه نویسی سازمان یافته و نا متناقض به دست می آید، شما و دوستانتان را از خطا های معمول و رایج باز می دارد.

اگر بعد از مدتی برنامه ای که نوشته اید را اصلاح کنید، فهم آن بسیار آسان می گردد.

برای داشتن کیفیت هر چه بیشتر در برنامه، باید از industry standard پیروی کنید.

دستور های زیادی برای برنامه نویسی با کمک PHP وجود دارد که باید از آن ها پیروی کرد.
indenting & length line {ایجاد تو رفتگی و کنترل طول خط} – به اندازه ی ۴ جای خالی فاصله بگذارید و از هیچ tab ی استفاده نکنید، زیرا کامپیوترهای مختلف از تنظیمات مختلف برای tab استفاده می کنند. توصیه می شود که برای هرچه خوانا تر شدن کدها و دستورها، خطوط از بین ۷۵-۸۵ کاراکتر بیشتر نباشد.

control structures {ساختارهای کنترل}- شامل if، while، switch و غیره می شود. دستورهای کنترل برای تشخیص، باید حداقل یک جای خالی بین کلید واژه کنترلی و پرانتز داشته باشند. به شما توصیه می شود که همیشه از آکولاد {} استفاده کنید، حتی زمانی که استفاده از آن عملاً اختیاری است.

مثال ها

if ((condition1) || (condition2)) {‎
‎ action1;‎
‎} elseif ((condition3) && (condition4)) {‎
‎ action2;‎
‎} else {‎
‎ default action;‎
‎}‎

از دستور switch بصورت زیر می توان استفاده نمود.

switch (condition) {‎
case 1:‎
‎ action1;‎
‎ break;‎
case 2:‎
‎ action2;‎
‎ break;‎
default:‎
‎ defaultaction;‎
‎ break;‎
‎}

function calls {فراخوانی تابع}- تابع ها را باید بدون هیچ گونه فاصله یا جای خالی بین اسم تابع ها، پرانتز باز، اولین پارامتر، فاصله ی بین هر پارامتر، کاما و بدون فاصله ای بین پارامتر آخری و پرانتز بسته و سمیکالن فراخواند. مثال زیر را مشاهده کنید.

$var = foo($bar‎، ‏‎ $baz‎، ‏‎ $quux);‎‎

function definition {تعریف تابع}- function declaration {معرفی تابع} باید از “BSD/Allman style” پیروی کنید.

function fooFunction($arg1‎، ‏‎ $arg2 = ”)‎
‎ {‎
‎ if (condition) {‎
‎ statement;‎
‎ }‎
‎ return $val;‎
‎ }

comments {کامنت، نظر} – الگوی کامنت گذاری های (/* */) و C++ (//) هر دو مناسب هستند. استفاده از الگوی کامنت گذاری Perl/shell با (#) توصیه نمی شود.

PHP code tag- برای محصور کردن کُد PHP همیشه از استفاده کنید، نه از روش مختصرنویسی . این کار برای رعایت کردن استانداردهای php {و مطابقت با آن} الزامی است. همچنین این روش آسان ترین روش برای گنجاندن کد php در سیستم عامل های مختلف است.

variable names

از حروف کوچکتر {lowercase} استفاده کنید.

از علامت ‘ ‘، برای جدا کردن کلمات از هم استفاده کنید.

global variables {متغیرهای سراسری} باید با ‘g’ پیش نویس شوند.

global، constant {ثابت سراسری} باید با حروف بزرگ نوشته و با این علامت ‘ ‘، از هم جدا شوند.

static variables {ثابت های ایستا} باید با ‘s’، پیش نویس شوند.

function ها را reentrant کنید – function ها نباید همیشه variable ها را static نگه دارند، که function ها را از reentrant شدن باز دارد.

alignment {تراز} ِ declaration block {بلوک معرفی} – بلوک های معرفی باید align و تراز شوند.

هر خط باید یک {statement} دستور داشته باشد – در هر خط فقط یک دستور باید وجود داشته باشد، مگر این که این دستور ها به هم بسیار نزدیک و وابسته باشند.

short method، functions {متدها، تابع های کوتاه}- متدها باید خودشان را فقط به یک صفحه کد محدود کنند.

نکات بسیار مهم دیگری هست که هنگام برنامه نویسی PHP باید در نظر گرفت. آنچه بسیار حائز اهمیت است ثابت قدم و سازمان یافته بودن سرتاسر فرایند برنامه نویسی است که فقط زمانی تحقق می یابد که از یک سری استاندارها در برنامه نویسی پیروی شود. اگر دوست داشتید شما می توانید استاندارهای برنامه نویسی خود را تعبیه کنید.