شما می توانید برای کار با کنترل پنل Plesk از Help آن کمک بگیرید.

در این کنترل پنل دو روش برای استفاده از Help وجود دارد، که در زیر آن ها را شرح می دهیم.

 

روش اول
در این روش با کلیک بر روی هر کدام از آیکون های موجود در صفحه home یا دیگر صفحات، می توان در فریم سمت چپ، در پنجره Help & Support لینک Help را انتخاب کنید. با این کار پنجره ای جداگانه باز می شود، که شرح مفصلی از آن آیکون انتخاب شده و عملیات مربوط به آن را توضیح خواهد داد.

روش دوم
در این روش با بردن ماوس بر روی هر کدام از آیکون ها در تمامی صفحات، در فریم سمت چپ، در پنجره Help & Support، پایین ترین قسمت توضیحی مختصری از عملکرد آن آیکون می آید و با رفتن ماوس از روی آن نیز، آن توضیح محو می شود.

با دو روش گفته شده در بالا می توان شرح کامل یا مختصری از عملکرد هر کدام از آیکون های موجود در کنترل پنل Plesk آشنا شد.