با سلام به شما دوستان عزیز ، امیدوارم که شاد باشید. در خصوص برنامه نویسی با PHP و ارتباط با dbکمی توضیح میدم .در این بخش با تابع mysql_connect() آشنا می شویم. از این تابع برای اتصال به پایگاه داده Mysql استفاده می شود.

ساختار تابع

mysql_connect(host name, user name, ‎password)‎

mysql_connect() در صورت موفقیت true را بر می گرداند در غیر این صورت false.

مثال