شما برای اتصال به بانک اطلاعاتی MSSQL2005 در بخش SQL Server مقدار زیر را وارد کنید:
serverip\sql2005,2005
در رشته ی بالا بجای serverip آدرس ip سروری که سایتتان بر روی آن میباشد را وارد کنید.

بطور مثال:
۲۰۰۵,۲۰۰۵\۱٫۲٫۳٫۴