سلام دوستان عزیز  حال شما خوب هست؟ امیدوارم که شاد وسرفراز باشید.  در این بخش از آموزش وردپرس برای شما یک اموزش کاربردی هک وردپرس داریم که در اینجا برای شما قطعه کدهایی رو معرفی می کنم که با استفاده از انها بتوانید به آدرس صفحه جاری و یا کنونی وردپرس دست پیدا نمایید ، پس حتما شما با این آموزش وردپرس تا انتهای همراه من باشید .
آدرس صفحه جاری در وب سایت وردپرس

کاربران عزیز همانطور که خود میدانید ، می دانید که تابعی برای بدست آوردن آدرس صفحه ی جاری در وردپرس وجود نداره و حتما برای شما سوال پیش میاد که چطوری این آدرس رو بدست بیارید و نگران می شوید که تابعی برای این کار وجو دنداره ؟! اصلا جای نگرانی نداره وردپرس برای حل هر مشکلی یک راه حلی داره که در اینجا هم من برای شما با معرفی قطعه کدهایی این امکان رو برای وردپرس شما فراهم می کنم که ، آدرس صفحه جاری را نشان بدهید .

دوستان قبل از معرفی کدهای مورد نظر باز تاکید می کنم که لازمه ی این آموزش وردپرس مهارت و تسلط بر زبان برنامه نویسی PHP می باشد تا در صورت بروز تغییرات برای وب سایت شما مشکلی پیش نیاد و این که تهیه ی نسخه ی پشتیبان از وب سایت رو هرگز فراموش نکنید ، در اینجا دو روش برای بدست آوردن ادرس صفحه ی جاری برای شما معرفی می کنم :

راه حل اول : استفاده از توابع و متغیرهای وردپرس

که این روش یکی از ساده ترین روش های ممکن برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری در وردپرس هست که قطعه کد مورد نظر به صورت زیر می باشد :
۱
۲

global $wp;
$current_url = add_query_arg( $wp->query_string, ”, home_url( $wp->request ) );

و تابع :
۱
۲
۳
۴

function get_current_url(){
global $wp;
return add_query_arg( $wp->query_string, ”, home_url( $wp->request ) );
}

راه حل دوم : استفاده از متغییرهای PHP

دوستان عزیز متغییر SERVER شامل مواردی از جمله مشخصات سرور و محیطی است که در آن اجرا می شود ، که به قطعه کد زیر دقت نمایید و این متغیر را مشاهده می کنید :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

function get_current_url()
{
$pageURL = ‘http’;
if ( $_SERVER[“HTTPS”] == “on” ) {
$pageURL .= “s”;
}
$pageURL .= “://”;
if ( $_SERVER[“SERVER_PORT”] != “80” ) {
$pageURL .= $_SERVER[“SERVER_NAME”] . “:” . $_SERVER[“SERVER_PORT”] . $_SERVER[“REQUEST_URI”];
} else {
$pageURL .= $_SERVER[“SERVER_NAME”] . $_SERVER[“REQUEST_URI”];
}
return $pageURL;
}

همچنین شما می توانید در هر دو راه حل از تابع get_current_url ایجاد شده ، استفاده نمایید . این آموزش وردپرس به پایان رسید از همراهی شما دوستان سپاسگزارم ، با سری آموزش های وردپرس با من همراه باشید .