حداکثر سرعت در توپولوژی ring :

حد اکثر سرعت ۱۶mb/s  می باشد. در شبکه های ring جهت اتصال دو mau به یکدیگر باید port ring out یک mau را به port ring in – mau دیگر متصل کنیم

در شبکه ی ring نحوه ی ارسال اطلاعات به صورت half duplex  می باشد.و دقیقا کامپیوتر ها به یک backbone متصل هستند و زمانی که یک کامپیوتر  در حال ارسال  اطلاعات است بقیه ی کامپیوتر ها کاری را انجام نمی دهند.