در این قسمت می خواهیم درباره ی xslt صحبت کنیم.واژه XSL سرنام کلمات زیر است :EXtensible Stylesheet Language  و یک زبان کاربردی برای انتقال اطلاعات سند XML در قالب دیگر است

واژه XSLT از کلمات زیر امده است: XSL Transformations  از XSLT برای انتقال داده ها از سند XML به اسناد با فرمت های دیگر مثل سند با فرمت XHTML استفاده می شود

CSS = Style Sheets for HTML

در زبان html ، تگ های از قبل  طراحی شده وجود دارند و هر مرورگری می داند این تگ ها چه هستند

مثلا هر مرورگری می داند تگ table برای ایجاد جدول است و اینکه می دانند محتوای این تگ را باید بصورت یک جدول نمایش دهند

اضافه کردن استایل های سی اس اس به تگ ها ی html بسیار ساده است

و این ویژگیهای سی اس اس به مرورگرها می گویند که محتوای هر تگ html را با چه فونت یا رنگی نمایش دهند

XSL = Style Sheets for XML

در زبان xml هیچ تگ از قبل طراحی وجود ندارد .

ما خودمان هر تگی بخواهیم با هر نام دلخواهی ایجاد می کنیم . بنابراین هیچ مرورگری تگ های ما را نمی شناسد و نمی داند اینها چه هستند

مثلا اگر در یک برنامه با پسوند xml تگی بانام table داشته باشید ، هیچ مرورگری ان را نمی شناسد و نمی داند این تگ چیست

و بنابراین هیچ مرورگری نمی داند محتوای این تگ را باید چطور نمایش دهد

اما با زبان هایی که اول انها xsl است می توان روش نمایش محتوای تگ هایی را که خودمان در xml ایجاد کرده ایم مشخص نمائیم
XSL = Style Sheets for XML
XSL چیزی بیشتر از یک زبان برای مشخص کردن روش نمایش محتوای تگ های xml ست

xsl شامل سه قسمت زیر است :

XSLT – a language for transforming XML documents
XPath – a language for navigating in XML documents
XSL-FO – a language for formatting XML documents
XSLT :

زبانی برای انتقال سند های از نوع XML

XPATH:

زبانی برای گشت و گذار در سندهای از نوع XML

XSL-FO

زبانی برای قالب بندی سندهای از نوع XML  زبان xslt زبانی برای انتقال سندهای xml به سندهایی از نوع دیگر مثل xhtml و یا انتقال سندهای xml به سندهای xml دیگر است

برای آموختن xslt باید با موارد زیر آشنا باشید :

  •     HTML / XHTML
  •     XML / XML Namespaces
  •     XPath

 XSLTچیست ؟
XSLT از سرنام کلمات زیر می اید :
XSL Transformations
به معنی انتقالات xsl

xslt مهمترین قسمت xsl است

xslt می تواند سندهای xml را به سندهایxml دیگر انتقال دهد  xslt از x-path برای گشت و گذار در سند xml استفاده می کند

xslt می تواند هر تگ سند xml را به سندهای نوع دیگر که مرورگرها می شناسند مثل html , xhtml انتقال دهد

با xslt شما می توانید تگ هایا صفاتی  را از فایل حذف یا به فایلی اضافه کنید همچنین می توانید عناصر صفحه که همان تگ ها هستند را دوباره مرتب نمائیدتصمیمی بگیرید کدام تگ مخفی شده و یا نمایش داده شود.
اما xslt برای پیدا کردن اطلاعات در سند xml از xpath استفاده می کند با xpath می توان تگ ها و صفات درون یک سند xml را پیدا کرد