Work off line :
شما می توانید پس از خارج شدن از اینترنت بدون اینکه دوبار وارد اینترنت شوید به صفحات که بازدید کرده اید وارد شوید برای اینکار فقط کافی است که

internet explorer  را اجرا کنید
منوی file/work off line  را کلیک کنید تا تیک دار باشد
سپس آدرس سایت های که بازدید کرده اید را وارد کنید

توجه داشته باشید که آدرس سایت ها در نوار address  ذخیره شده اند فقط کافی است که روی فلش سمت راست کلیک کنید. این ذخیره سازی آدرس ها را اصطلاحا history  گفته می شود