web worker چیست؟

زمان اجرای اسکریپت ها در صفحات HTML، تا زمانی که اجرای اسکریپت تمام نشود، صفحه به کلیک ها و درخواست های کاربر پاسخ نمی دهد.

Web Worker یک کد JavaScript است که در پشت پرده، مستقل از اسکریپت های دیگر بدون اینکه بر روی کارآیی و عملکرد صفحه تاثیری داشته باشد اجرا می شود. با استفاده از این متد می توان در حین اجرای اسکریپت ها، به صورت عادی به کار با صفحه پرداخته و به کلیک کردن و انجام سایر امور مورد نظر خود بپردازید.