Virtualmin – کنترل پنل سرور وب این کنترل پنل بسیار قدرتمند و قابل انعطاف است و براساس سیستم های مدیریت وب معروفی چون GUI و وب مین که منبع باز نیز هستند طراحی شده است. از طریق واسط کاربری این کنترل پنل می توانید دومین، میل باکس، دیتابیس، اپلیکیشن و کل سرور مجازی خود را مدیریت کنید. به ۴ طریق می توانید سرور خود را مدیریت کنید: وب، ابزار های قابل جابجایی، command line و API ریموت.