Very high bit-rate) VDSL)

این روش نامتقارن است و اخیرا” سازمانها و شرکت های متعددی تکنولوژی VDSL را مطرح نموده اند برخی از شرکت ها اقدام

به ارائه سرویس فوق در برخی از نقاط کشورامریکا نموده اند VDSL پهنای باند بسیار بالائی را ارائه و سرعت انتقال اطلاعات

۵٢ مگابیت در ثانیه است . سرعت فوق در مقایسه با DSL (حداکثر سرعت ٨ تا ده مگابیت در ثانیه) و یا مودم های کابلی بسیار

بالا بوده و قطعا” نقطه عطفی در زمینه دستیابی به اینترنت از نظر سرعت خواهد بود. نقطه عطف قبلی، گذر از مرحله استفاده از

مودم های با ظرفیت ۵۶ کیلو بیت در ثانیه به broadbandبود .