URL مخفف عبارت Uniform Resource Locator است که نشانى عمومى تمامى صفحات و منابع دیگر بر روى وب جهانى است. این عبارت در اصل IP، عبارت انتخابى و دامنه سایت را مشخص مى کند.
تعریف دوم:
قدرت واقعى وب در توانایى آن در ایجاد ابر متن هایى است که وابسته به اطلاعات است که آن اطلاعات به صورتهاى صوت و عکس و… انیمیشن در یک کامپیوتر راه دور قرار داده شده است www پهناور از یک آدرس شناخته شده
به نام URL که مخفف Uniform Resource Location است براى مشخص کردن موقعیت مکان خود استفاده مى کند.این اتصالات ابرمتن معمولا با خطى در زیر آن مشخص شده اند.
تعریف سوم:
Uniform Resource Location آدرسى است که WWW از آن براى پیدا کردن فایلها و اسناد کامپیوترها در روى اینترنت از آن استفاده مى کند در مرورگر شما URL این سند در قسمت آدرس با مرورگر شما تایپ شده است. یک مرورگر URL شامل قسمتهاى زیر است:
۱- معین کننده هویت
۲- معین کننده هویت و آدرس
۳- مسیر کامل فایل منحصر به فرد
URL چیزى است که شما براى ساختن یک اتصال از یک صفحه وبى که خودتان ایجاد کرده اید براى اتصال به اطلاعات دیگر قابل دسترسى بر روى اینترنت به آن احتیاج پیدا خواهید کرد.