۱٫در سی پنل در تب Security مجددا IP Deny Manager را بیابید.

۲٫ای پی ادرسی که قصد پاک کردن ان از لیست ای پی های بلک لیست شده را دارید بیابید و بر روی X قرمز رنگ کلیک نمایید.
Remove IP.3.را گزینش کنید.