از Transparent Firewall پشتیبانی می کند که در آن از قابلیت Bridge برای اینترفیس ها استفاده می کند. بعد از اینکه اینترفیس ها در حالت Bridge تنظیم شدند این اینترفیس ها همانند حالت Routed Mode با قرار گرفتن اینترفیس های Bridge در Zone مورد نظر استفاده می شوند. بزرگترین محدودیت استفاده از Transparent Firewall این است که نمی توان از (Network-Based Application Recognition (NBAR استفاده کرد.