زمانی که میخواهیم عملیات subnetting را بر روی یک ای پی انجام دهیم باید پنج سوال زیر را مد نظر داشته باشیم

۱٫چه مقدار subnets میتوانیم داشته باشیم
۲٫چه مقدار هاست در هر subnet موجود می باشد
۳٫چه subnet هایی قابل قبول هستند
۴٫تعیین broad cast address
۵٫چه هاست هایی قابل قبول است

 

در IP 192.168.10.10 و subnet mask 255.255.255.0 میخواهیم ۵۵ هاست (دستگاه) به هم شبکه کنیم ,عملیات subnetting به قرار زیر می باشد

 

به دلیل اینکه IP ما در کلاس C میاشد عملیات subnetting را در بیت آخر انجام میدهیم و آن را بسط میدهیم

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲^۷ ۲^۶ ۲^۵ ۲^۴ ۲^۳ ۲^۲ ۲^۱ ۲^۰

با توجه به اینکه ۵۵ هاست میخواهیم و ۵۵ بین ۶۴ و ۳۲ است ۶^۲ را انتخاب میکنیم در نتیجه ۶ بیت به host address تعلق میگیره و ۲ بیت به network address

(۲^۰=۱ , ۲^۱=۲ , ۲^۲=۴ , ۲^۳=۸ , ۲^۴=۱۶ , ۲^۵=۳۲ , ۲^۶=۶۴ , ۲^۷=۱۲۸ , ۲^۸=۲۵۶ )

۱٫چه مقدار subnet میتوانیم داشته باشیم
برای بدست آوردن تعداد subnet از فرمول زیر استفاده میکنیم,n تعداد بیتهای تعلق گرفته به قسمت network address است

۲^n —> 2^2=4

 

۲٫چه مقدار هاست در هر subnet موجود میباشد
برای بدست آوردن هاست از فرمول زیر استفاده میکنیم

۲^n-2 —-> 2^6-2=62

در هر subnet شصت و دو هاست موجود میباشد و ۲- همان network address و broad cast address میباشد که not valid هستند

۳٫چه subnet هایی قابل قبول هستند
برای بدست آوردن subnet های قابل قبول (block size)از فرمول زیر استفاده میکنیم

۲۵۶ – subnet mask = block size

با توجه به اینکه الگوی استاندارد را به الگوی غیر استاندارد تبدیل کردیم subnet mask به غیر استاندارد تبدیل میشود و به آن ( CSN ( Customize Subnet Mask میگوییم
طریقه بدست آوردن آن به اینصورت است که بیتهایی را که به network address در بیت آخر تعلق دارد را جمع میکنیم

 

۲^۷ + ۲^۶ = ۱۲۸+۶۴ = ۱۹۲ —> CSN

 

۲۵۶ – ۱۹۲ = ۶۴ –> Block size