یک تکنولوژی است که checkpoint , ترکیبات اطلاع لایه چهارم در استاندارد معماری فایروال packet filter توسعه و انحصار داده شده است
sateful اصطلاحی در ارتباط با سیستم یا فرآیندی که برتمامی جزئیات وضعیت فعالیتی که در آن شرکت دارد نظارت می کند.به عنوان مثال , سیستمی که پیام ها را مدیریت می کند , محتوای پیام ها را نیز در نظر دارد
به عنوان مثال , فایروال های stateful inspection یک درجه امنیت در برابر port scanning , بوسیله بستن تمام پورت ها تا زمانی که پورت ویزه احتیاج باشد را تامین می کند
ماشین بازرسی کردن )inspect engine) , checkpoint مکانیزمی است که برای استخراج کردن اطلاعات در جدول وضعیت پویا برای ارزیابی کردن اتصالات بعدی نگه داری شده است
inspect engine واردکردن policie های امنیتی بر روی security gateway را که مستقر هستند را اجرا می کند