Stand by یعنی آماده باش به این مفهوم که کامپیوتر شما اگر به این حالت خاموش گردد ، در سریعترین زمان ممکن روشن شده و به همان حالتی که خاموش کرده بودید در می آید.
در این حالت کامپیوتر اصلا خاموش نمی شود، بلکه به حالت مصرف کم انرژی (Power Save) در می آید.
بخشهای مثل مانیتور و هارد و بقیه اجزا بجز مادربرد و رم خاموش می شوند.