یک رابط کاربر جامع منفرد برای معین و اداره کردن عناصر چندگانه از یک security policy و امنیت فایروال , VPN , NAT , محتویات و دستیابی امنیت وب , desktop secuity و امنیت آنتی ویروس ها , QOS است
smart dashboar چک پوینت به شما اجازه معین کردن security ها و قوانین را می دهد
۹ نوع tab به منظور , معین کردن , پیکربندی یا اداره کردن شبکه های چک پوینت (check point) موجود است

۱٫Seurity policy
پارامترهای مفید برای معین کردن پایگاه قانون (rule base) برای شبکه هایتان فراهم شده است , در اینجا , شما چگونگی اتصالات اجازه و یا رد شده , تصدیق و پنهان شده را تعیین می کنید.

۲٫Network Address Translation policy
چگونگی آدرس IP رزرو شده داخلی به آدرس IP های خارجی مورد تائید را تعیین خواهد کرد.

۳٫Smart Defense
یک مشاهده از انواع حملات و مکانیزم های مکاتبه کننده از محافظت شان , امنیت پیکربندی های شبکه , application intelligence , web intelligence و ایجاد ساختن پروفایل های smart defense برای gateway های مختلف را می دهد

۴٫content inspection
پیکربندی های اسکنهای آنتی ویروس یکی شده و پارامترهای مناسب web filtering را انجام می دهد

۵٫Smart Defense Service
به روز رسانی اتوماتیک smart defense , web intelligence با جدیدترین update و توانایی و مشاهده آخرین محتویات امنیت مورد احتیاج توسط check point را می دهد

۶٫connectra
تمامی اتصالات gateway , کاربرها و برنامه هایی که تعریف و پیکربندی شده ,( Integrity Clientless Security(ICS و میزان های Smart defense که بر روی gateway خاصی فعال شده است را اجرا می کند

۷٫VPN Manager policy
به منظور اداره اتصالات VPN استفاده می شود

۸٫Qualiy Of service(QOS) Policy
تخصیص پهنای باند منابع در میان اتصالات , توان عملیاتی بیشینه سازی را تعیین می کنند

۹٫Desktop Security policy
به منظور کنترل دستیابی به Desk top ها , به هر دوی شبکه محلی و آنهایی که اتصالات remote هستند استفاده شده است