Share permission
Share permission ها به این معنا هستند که ما می توانیم بر روی فولدرهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه مجوز تعیین کنیم و این مجوزها مستقل از NTFS permission ها هستند.
اگر بر روی یک فولدر هم NTFS permission بود و هم share permission سیستم اول هر کدام ازpermission ها را جداگانه مسخص می کند بعد بین دو permission اشتراک می گیرد. یعنی از بین دو مجوز آنکه سطح دسترسی کمتری دارد انتخاب و اجرا می شود.
در مدیریت work group وقتی روی فولدر مجوز می گذاریم( NTFS permission یا share permission) در واقع به کاربرها و گروه های کامپیوتر local قرار می دهیم.باید به خاطر داشته باشیم که فایل را نمی توان share کرد بلکه فولدر را share می کنیم.برای اینکار روی فولدر مورد نظر راست کلیک می کنیم و properties را می زنیم. از پنجره باز شده در sharing tab قسمت share this folder را انتخاب می کنیم.در قسمت share name می توانیم فولدر به اشتراک گذاشته شده را نامگذاری کنیم. نامی که انتخاب می کنیم می تواند ماکزیمم تا ۸۰ کاراکتر باشد.
اگر بخواهیم تعداد ارتباط های همزمان (session)برای دیدن فولدر به اشتراک گذاشته شده را کم کنیم در همان پنجره قسمت user limit را بر روی Allow this number of user تنظیم کرده و تعداد را کم می کنیم.
برای تعیین مجوز (share permission) بر روی کاربرها یا گروه ها در sharing tab همان پنجره permission را می زنیم و در پنجره باز شده می توانیم کاربر یا گروه مورد نظر را add کرده و مجوز بدهیم.
وقتی فولدری را به اشتراک می گذاریم،قبل از اینکه مجوز تعیین کنیم به صورت پیش فرض مجوز آن every one است یعنی هر کسی بتواند فایل های آن را ببیند.
برای دیدن فولدر های به اشتراک گذاشته شده نیازی نیست به درایوها برویم.روی my computer راست کلیک کرده و manageرا می زنیم از پنجره باز شده از شاخه system tools زیر شاخه shared folders را انتخاب می کنیم.در فولدر shares می توانیم تمامی فولدرهای به اشتراک گذاشته شده را ببینیم.فولدرهایی که علامت $ دارند به این معناست که آن فولدر به صورت مخفی است و نشان داده نمیشود.
اگر آدرس دقیق فولدر به اشتراک گذاشته شده را بدانیم می توانیم از طریق RUN آن را ببینیم (توسط آدرس UNC فولدر).

از این مسیر می توانیم تمام مجوزها را مدیریت کنیم:
در همان زیر شاخه share folders که در بالا توضیح دادم در فولدر shares اگر روی هر کدام از فولدرهای به اشتراک گذاشته شده راست کلیک کرده و properties را بزنیم در قسمت sharing permission tab می توانیم مجوزهای فولدرهای به اشتراک گذاشته شده را مدیریت کنیم و در security tab می توانیم مجوزهای NTFS permission را مدیریت کنیم.

نکته:
فولدری را که خودمان ساختیم و به اشتراک گذاشتیم و برایش مجوز تعیین کردیم اگر خودمان هم از طریق شبکه بخواهیم به این فولدر دسترسی داشته باشیم مجوزهای (share permission) شامل حال خودمان هم میشود.

نکته:
اگر بخواهیم نام فولدر به اشتراک گذاشته شده (share name) را عوض کنیم ابتدا باید از حالت اشتراک خارج کنیم.