Session:
در قسمت sessions کامپیوترهایی که به کامپیوتر ما متصل شده اند و از فایل های به اشتراک گذاشته شده ما بازدید می کنند را نشان می دهد.در سمت راست پنجره manage جزئیات ارتباط ها را نشان می دهد. مثلا در user tab می توان نام کاربری که در حال استفاده از فایل های به اشتراک گذاشته شده است را دید و یا در computer tab می توانیم نام کامپیوتری که به سیستم ما متصل است را ببینیم و دیگر جزئیات ..که با کلیک بر روی آنها می توان تغییراتی را اعمال کرد.
از این قسمت می توانیم ارتباط هر کامپیوتری را قطع کنیم.برای قطع کردن session کافی است session مورد نظر را انتخاب کرده و راست کلیک کنیم و delet یا close session را بزنیم. ویا برای قطع تمامی ارتباط ها بر روی sessions راست کلیک کرده و disconnect all sessions را می زنیم.این گزینه وقتی آن را انتخاب می کنیم درactive tab هم هست.